Milieudienst DCMR doet binnenkort onderzoek naar lood in bodem bij speelplaatsen

De bodem in Zuid-Holland is een stuk schoner dan vroeger. Toch komt door eeuwenlang gebruik op veel plaatsen nog lood voor in de bodem. De DCMR Milieudienst Rijnmond doet hier in opdracht van de provincie Zuid-Holland en in overleg met de gemeenten en de GGD Rotterdam Rijnmond onderzoek naar. Het gaat in Brielle om 18 speelplaatsen. Daarnaast worden 7 bastions in kaart gebracht. Inname van lood kan nadelige effecten hebben op de gezondheid. Vooral van jonge kinderen tot 6 jaar.

Speelplaatsen in oude kernen in kaart gebracht

De DCMR heeft samen met de gemeente speelplaatsen in de oude kernen in kaart gebracht. Hier is de kans op lood in de bodem het grootst. De DCMR heeft milieuadviesbureau ATKB gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Begin april 2019 start dit onderzoek in de gemeente. Het bureau maakt foto’s van de inrichting van de speelplaats en neemt indien nodig bodemmonsters. Bodemmonsters zijn nodig als kinderen op of rond de speelplaats in contact kunnen komen met de grond. Gedurende het onderzoek kunnen de speelplekken gewoon gebruikt worden. We verwachten de uitkomsten van het onderzoek voor de zomer. Op basis van de resultaten bekijken we of en waar maatregelen nodig zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen over de bodemonderzoeken naar lood? Kijk voor meer informatie op de website www.dcmr.nl. Of neem contact op met het bodeminformatiepunt van de DCMR via info@dcmr.nl of telefonisch via (010) 246 8140 (tussen 10.00 en 12.00 uur). Heeft u vragen over lood en gezondheid? Neem dan contact op met de GGD Rotterdam-Rijnmond, Team Gezondheid en Milieu, via (010) 433 9894.