Maatregelen Coronavirus en de vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraad

De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben gevolgen voor het al dan niet doorgang vinden van de vergaderingen van commissies en raad. 

Vergaderingen gaan in aangepaste vorm door (waarbij voldaan wordt aan de door de overheid opgelegde maatregelen) wanneer uitstel van de te behandelen onderwerpen ongewenst is. 
In overleg met de betreffende agendacommissies, het presidium en de voorzitter van de raad is voor de komende vergaderingen t/m april het volgende besloten: 

  • Commissie Samenleving van maandag 6 april 2020: vervalt. 
  • Commissie Grondgebied van dinsdag 7 april 2020: vervalt.
  • Commissie BZM van woensdag 8 april 2020: gaat door (o.m. behandeling principebesluit fusie). 
  • Raad van woensdag 15 april 2020: gaat door (o.m. behandeling principebesluit fusie) let op: themabijeenkomst vervalt. 
  • Raad van dinsdag 21 april 2020: vervalt. 

Er zijn uiteraard wel de nodige maatregelen getroffen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. Zo zal er vergaderd worden zonder publiek. De vergaderingen zijn voor het publiek te volgen via de webcast. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde van openbaarheid. De vergadering is hier online in beeld te volgen. Wilt u de raad toespreken, dan moet u zich uiterlijk 48 uur voor de vergadering melden bij de griffier, de heer L.C.M. van Steijn. Telefoon 0181-471118. E-mail: raadsgriffier@brielle.nl. Indien een inspreker gebruik wil maken van het inspreekrecht, krijgt hij/zij daartoe ook de mogelijkheid. En natuurlijk wordt de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter in acht genomen.