Koninklijke onderscheiding aanvragen

Kent u iemand die een lintje verdient?

Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Dat doen ze zonder eigen belang en meestal ook nog in alle bescheidenheid. Deze mensen komen wellicht in aanmerking voor lintje, of zoals het officieel heet een Koninklijke Onderscheiding. Net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgedragen. U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voordragen voor een lintje.

Het gaat om mensen met bijzondere verdiensten, denk bijvoorbeeld eens aan vrijwilligers die actief zijn binnen allerlei organisaties of verenigingen. En dan niet alleen de bestuurders, maar ook de mensen die door hun inzet uw vereniging draaiende houden en organisaties voor iedereen toegankelijk maken.

Met z'n allen kunnen wij ervoor zorgen dat deze mensen in aanmerking komen voor zo’n lintje.

Er zijn twee momenten waarop iemand een lintje kan ontvangen.

  • bij de algemene gelegenheid vlak voor Koningsdag
  • of bij een bijzondere gelegenheid, die een relatie heeft met de bijzondere verdiensten.

Kent u iemand die volgens u echt een lintje verdient? En wilt u die persoon voordragen voor Koningsdag in 2016? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de burgemeester (van de woonplaats van de voorgedragene). Dat kan via het daarvoor bestemde formulier. Het aanvraagformulier dient vóór 1 augustus 2015 te zijn ingeleverd.
Als u iemand wil voor dragen voor een bijzondere gelegenheid, dan dient het aanvraagformulier uiterlijk vier maanden voor de betreffende datum te zijn ingeleverd.

Het aanvraagformulier vindt u op www.lintjes.nl, onder de kop "downloads".

Meer informatie kunt u vinden op www.lintjes.nl.