Haalbaarheidsonderzoek windlocatie Ondernemingspolder

De gemeente Brielle is voornemens om een haalbaarheidsvisie windenergie op te laten stellen bij de Ondernemingspolder in Brielle.

De gemeente Brielle heeft als doelstelling om 6-9 Megawatt aan windenergie te realiseren op de locatie bij de Ondernemingspolder nabij de N57 aan weerzijden van de Brielse Brug.


De provincie heeft begin dit jaar met de gemeente Brielle een overeenkomst gesloten voor het overdragen van de bevoegdheden voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor windmolens bij de Ondernemingspolder. Dit betekent dat de gemeente Brielle een bestemmingsplan zal opstellen als er windmolens worden geplaatst in dit gebied.

Het uitgangspunt van de gemeente Brielle is om 6-9 Megawatt aan windenergie op de locatie aan de Ondernemingspolder te realiseren.

Voordat de gemeente een planologische procedure start zal er eerst een haalbaarheidsvisie worden opgesteld waar de technische en maatschappelijke voorwaarden staan om tot projectontwikkeling te kunnen komen. Om te komen tot een haalbaarheidsvisie zullen de komende perioden diverse stakeholders worden betrokken bij het opstellen van de visie. De verwachting is dat deze visie in juni 2019 gereed zal zijn