Gemeenteraad kiest voor Variant 1 voor de uitvoering van het Dorpshart Zwartewaal 

Op dinsdag 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad gekozen voor de uitvoeringsvariant van het Dorpshart in Zwartewaal. Zij hebben hun voorkeur uitgesproken voor variant 1.

Hierin heeft de raad het advies van de klankbordgroep gevolgd, die een voorkeur had voor variant 1 en 2. 

Om het model Dorpshart verder uit te werken en vorm te geven is er samen met een klankbordgroep invulling gegeven aan de wensen en optimalisatie in woningbehoefte. Hieruit zijn drie varianten gekomen.  

“Ik ben blij dat we nu een nadere uitwerking hebben voor het Dorpshart Zwartewaal en dat we weer een stap dichterbij zijn bij de daadwerkelijke realisering. Dit jaar wordt deze variant verder uitgewerkt in een concreet ontwerp, waarbij alle partijen zijn betrokken. Zowel de voorzieningen, school, sporthal en de Gaffelaar, en de openbare ruimte worden ontworpen. Ook wordt dit jaar de planprocedure gestart. Als de ontwerpen klaar zijn en de planprocedure is afgerond kan er worden gestart met de bouw van de school, sporthal, de nieuwe Gaffelaar en de eerste woningen. De verwachting is dat de bouw medio 2021 start. De oplevering van de voorzieningen is dan een jaar later medio 2022.”, aldus wethouder Schoon.  

Leefbaarheidsvisie Zwartewaal

De Leefbaarheidsvisie Zwartwaal 2030 is vastgesteld met een uitvoeringsprogramma. Eén van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma was het ontwikkelen van de gebiedsvisie Christinalaan. Daaruit is het model Dorpshart voortgekomen. 

Klik hier voor meer informatie over het Dorpshart Zwartewaal.