Gemeenteraad Brielle spreekt de voorkeur uit voor een fusie op Voorne

De gemeenteraad van Brielle heeft vanavond de voorkeur uitgesproken dat zij de bestuurlijke toekomst van gemeente Brielle ziet als deel van een fusiegemeente Voorne samen met Hellevoetsluis en Westvoorne.  

Vanavond heeft de gemeenteraad het rapport “Op weg naar onze bestuurlijke toekomst”, Verdiepende verkenning bestuurlijke toekomst Brielle, besproken. In het rapport zijn vanuit raad, samenleving en ambtelijke organisatie van Brielle en externe bronnen een aantal kernwaarden benoemd  ten aanzien van een eventueel fusieproces, en voor de (nieuwe) gemeente en (nieuwe) organisatie. De gemeenteraad heeft deze kernwaarden onderschreven. Deze zullen in de verkenning naar een mogelijke fusie met de buurgemeenten op Voorne worden ingebracht als bestuurlijke c.q. organisatievisie. 

De belangrijkste kernwaarden die vanuit de samenleving zijn meegegeven zijn het behoud van de eigen identiteit en het eigen karakter van de verschillende woonkernen, behoud van de voorzieningen, nabijheid van dienstverlening en een gedifferentieerd woningaanbod in de kernen. De gemeenteraad van Brielle vindt ook dat aan de voorkant duidelijkheid moet zijn over de uitgangssituatie van de verschillende gemeenten en pleit daarom voor een uitgebreid financieel onderzoek.