Geen stille besluitvorming bestuurlijke toekomst

Naar aanleiding van de door de gemeenteraad uitgesproken voorkeur voor de bestuurlijke toekomst op 28 januari jl. zijn er in de pers enkele vervelende berichten gekomen. Wij worden beticht van stiekeme praktijken en zelfs van het schenden van de wet. Het gemeentebestuur wil graag richting haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hier een toelichting opgeven. 

De verkenning naar de beste bestuurlijke toekomst van Brielle is in alle openheid gedaan. Met veel van u zijn gesprekken gevoerd, een vragenlijst en nieuwsbrieven (september en november 2019 en februari 2020) zijn huis-aan-huis en digitaal verspreid. Dit geldt ook voor de uitnodiging om deel te nemen aan de afrondende stadsgesprekken. Op 28 januari 2020 heeft de raad een voorkeursscenario voor de bestuurlijke toekomst uitgesproken en daarmee het brede consultatietraject afgerond. 

Het gemeentebestuur heeft geen moment het uitkomen van het rapport of de bespreking hiervan in de gemeenteraad in stilte willen doen, maar juist in de openbaarheid. In alle contacten en communicatie, is steeds actief met u gedeeld wanneer het rapport zou worden besproken in de raad. Ook de pers zelf heeft de datum van 28 januari in november al gemeld. 

Het “besluit” is een voorkeur en geen besluit 

Het "besluit" van 28 januari 2020 betrof het uitspreken van een voorkeur en geen besluit! Een richtinggevende uitspraak maar nog zonder rechtsgevolg. De volgende stappen omvatten besluiten die wel rechtsgevolgen hebben. Een principebesluit of definitief besluit gericht op herindeling kan en zal door het gemeentebestuur nooit "in stilte" worden genomen. Daarvoor vinden wij dat te belangrijk en het belang te groot. Ook zijn er wettelijke procedures, waarbij het definitieve besluit ook nog eens aan inspraak door middel van een zienswijzeprocedure is onderworpen. 

Wij betreuren daarom de tendentieuze berichtgeving in de media. Het doet geen recht aan het uitgebreide traject en de zorgvuldigheid waarmee college en raad gezamenlijk met u de verkenning naar de bestuurlijke toekomst hebben uitgevoerd. In het vervolgtraject zullen wij u natuurlijk weer op verschillende momenten actief betrekken en kunt u zelf natuurlijk altijd uw mening laten horen bijvoorbeeld via het inspreekrecht in de raad. 

Wilt u zelf nog eens kijken wat de verkenning naar de bestuurlijke toekomst van Brielle heeft opgeleverd, kijk dan in het rapport