Gebruik van milieupas

Eind oktober 2019 kan iedereen in Brielle de milieupas gebruiken om de ondergrondse containers te openen. Omdat de containers niet allemaal in één dag kunnen worden afgesloten, zal de afsluiting per gebied/wijk worden ingevoerd en verdeeld over een aantal weken.

Omdat de ondergrondse containers niet allemaal in één dag kunnen worden afgesloten, zal de afsluiting per gebied/wijk worden ingevoerd en verdeeld over een drietal weken.

Inmiddels maakt de wijk Ommeloop (sinds 30 september), Kleine Goote (sinds 2 oktober), Nieuwland (sinds 7 oktober) en Nieuwland Oost (sinds 9 oktober) gebruik van de milieupas.

De volgende gebieden waar het gebruik van de milieupas zal worden toegepast zijn de kernen Vierpolders en Zwartewaal.

Vanaf maandag 14 oktober zal in Vierpolders de milieupas moeten worden gebruikt om de trommel in de inworpzuil te openen.

Op woensdag 16 oktober is het de beurt aan de kern Zwartewaal.

In de volgende gemeenterubriek zullen de wijken worden genoemd die hierna aan de beurt zijn.

Uw eerste stortlocatie ligt altijd zo dicht mogelijk bij uw woning en is vermeld in de brief die u van de gemeente heeft ontvangen, gelijktijdig met uw milieupas. Hierin staat ook een tweede (en soms derde) locatie genoemd in het geval uw eerstgenoemde containernummer een storing kent. Het is dan toch mogelijk om uw restafval, oud-papier (OPK) of plastic (PMD) te kunnen weggooien. 

Op de website van de gemeente staan ook de locatietekeningen met daarop de containernummers in uw directe woonomgeving en in de gehele wijk.

Hier kunt u ook vinden hoe u de milieupas moet gebruiken op het bedieningspaneel.