Even voorstellen raadslid Wim Lobs

Mijn naam is Wim Lobs geboren in Rotterdam, opgegroeid in het buitengebied van Vierpolders en aldaar nog steeds woonachtig. Getrouwd, twee kinderen, vier kleinkinderen.

Voor mij is het raadslidmaatschap IBGB een vorm van vrijwilligerswerk. De spetterende verkiezingsuitslag van onze lokale partij verplicht ons tot extra inspanning.

Hoewel van origine kasfruitkweker (wat ik nog hobbymatig bedrijf) ben ik vele jaren lang werkzaam als makelaar in onroerende goederen, inmiddels part-time. Hierdoor beschik ik over een enorm plaatselijke en regionale kennis welk bijzonder praktisch bruikbaar is binnen het raadswerk. Het lidmaatschap commissie grondgebied is mij daarom op het lijf geschreven.

De spetterende verkiezingsuitslag van onze lokale partij verplicht ons tot extra inspanning.

Wat zie ik als mijn missie binnen de gemeenteraad? Kritisch de gemeentelijke uitgaven bezien, echter wel investeren in toekomstbestendigheid. Verder met alle inspanning betrachten de gemeente Brielle zijn zelfstandigheid te laten behouden. Als voormalig Waterschapsbestuurder weet ik dat er voor de ingelanden lagere, in geen geval hogere lasten in het vooruitzicht gesteld werden na de samensmelting van de verschillende Waterschappen in Hollandse Delta. We hebben ervaren dat deze gedachte wel optimistisch gesteld was. Dat wil ik voorkomen voor de inwoners van Brielle. 

De kernen Vierpolders en Zwartewaal dienen als dorpen waardig te blijven en niet te degraderen naar buurtschappen, uiteraard heeft dit in brede zin zeker de verdiende aandacht in het beleid. Daar wil ik extra waakzaam op zijn. 

De ontsluiting van de regio baart zorgen. Reden waarom ik zal pleiten voor woningbouw ten behoeve de eigen behoefte. Los gezien daarvan moet geconstateerd worden dat de gemeentelijke verkeersaders reeds dicht geslipt zijn, dit verdient terdege aandacht.
 

IN HET KORT
wie: Wim Lobs
opleiding: Algemeen Vormend Onderwijs, het handelsonderwijs, Rijkshogere tuinbouwschool Naaldwijk, NVM woning-bedrijfs-en agrarisch makelaar.  
nevenactiviteiten:    rentmeester
hobby's: kasfruitkweker (hoewel ik dat gezien mijn achtergrond, niet helemaal als hobby zie).