Even voorstellen raadslid Willem van Egmond

Sinds 1987 woonachtig in Brielle en ben ik meteen begonnen met inburgeren, door lid te worden van verschillende verenigingen. Ik heb mij altijd ingezet voor het toerisme op Voorne, specifiek Brielle en eilandbreed de samenwerking op te starten, vanuit mijn bedrijf ‘Camping De Krabbeplaat’. Vorig jaar heb ik de dagelijkse leiding aan mijn zoon overgedragen. 

Ik zet mij in voor alle inwoners van de gemeente Brielle.

Voor mij was het geen logische stap om de politiek in te gaan, maar de invalshoek van Inwonersbelang Gemeente Brielle (IBGB) stond mij erg aan, voor en door burgers en niet politiek gekleurd. Vanuit mijn positie in de raad en als fractievoorzitter van de IBGB wil ik mijn oor te luister leggen en de wensen van de burger zo goed mogelijk verwoorden in dit gremium. Ik zet mij in voor alle inwoners van de gemeente Brielle.

Wij zijn niet verbonden aan een landelijke partij en hebben daarom alle vrijheid in het samenstellen van een eigen evenwichtig en sterk politiek lokaal programma. Wel vragen wij de inwoners ons de tijd te geven om aan de politiek te wennen. 
Betreurd heb ik het nooit naar ons Brieltje (zo zie ik het echt) te zijn verhuisd. Brielle ligt me nauw aan het hart. 
 

IN HET KORT
wie: Willem van Egmond, sinds 13 jaar weduwnaar, vader van 2 volwassen zoons
opleiding:  MDS aangevuld met opleidingen op hbo niveau
loopbaan:       medewerker ouderlijk bedrijf, pachter groot bungalow bedrijf, daarna verschillende interim functies op managementgebied. Bestuurslid Recron Zuid-Holland en van de vereniging raad Recron landelijk.     
hobby's: reizen, lezen enorganiseren
bereikbaar: w.v.egmond@krabbeplaat.nl