Even voorstellen raadslid Ingrid Dudink

Mijn naam is Ingrid Dudink en zit voor D66 in de raad. Sinds 1985 woon ik met veel plezier in  Brielle. Mijn woonplezier wordt bepaald door het hoge voorzieningenniveau in combinatie met de mogelijkheden die Brielle biedt om mijn vrije tijd te besteden. Deze combinatie maakt van Brielle een levendige stad.

Mijn belangstelling voor de lokale politiek komt voort uit mijn sterke verbondenheid met de gemeente. Brielle heeft vele mooie plekken met een ‘verhaal’, zoals het Asylplein met het Asyl voor Oude en Gebrekkige Zeelieden en de Sint Catharijnehof met de Catharijnekerk en het Merula Weeshuis. Ik ben trots op Brielle en ik vind dat we zuinig moeten zijn op de unieke sfeer en uitstraling, waar ook jaarlijks vele bezoekers en toeristen enthousiast van worden. Behalve het historische karakter van de stad, vind ik het behoud van het groene open polderlandschap belangrijk.

Ik ben gemotiveerd om de komende vier jaar als raadslid een bijdrage te leveren aan het in stand houden en het verder verhogen van de sfeer en de leefbaarheid van de drie woonkernen van de gemeente. Ik maak mij sterk voor het standpunt van D66 om Seggelant II het laatste Brielse bedrijventerrein te laten zijn, geen extra kassen / windmolens te plaatsen. 

,,Ik wil een bijdrage leveren aan het verhogen van de leefbaarheid van de gemeente’’

In het kort

Opleiding: Master of Public Management.
Loopbaan: Diverse leidinggevende functies sinds 1987; ervaring in de zorg, het bedrijfsleven, de kinderopvang en gemeenten.
Nevenfunctie: Voorzitter stichting Vrienden van hospice De Waterlelie.
Vrije tijd: Stijldansen, boksen, fietsen, lezen en tijd doorbrengen met mijn gezin.