Even voorstellen raadslid Bas van der Linden

Mijn naam is Bas van der Linden, geboren en getogen in Zuidland en na mijn studie in 1982 in Brielle gaan wonen en werken als dierenarts. Ik ben getrouwd met Marjan. We hebben 3 volwassen zoons, 2 schoondochters en 1 kleindochter. 

Na 17 jaar in de dierenartsenpraktijk in Brielle-Rozenburg gewerkt te hebben, ben ik sinds 1999 in dienst van de Rijksoverheid als senior-inspecteur bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hier hou ik mij onder andere  bezig met de “vertaling” van Brusselse wetgeving in werkvoorschriften voor het dagelijkse NVWA-toezicht op het gebied van dierwelzijn, diergezondheid en volksgezondheid.  

Vanuit mijn werk en zeker ook mijn betrokkenheid bij de Brielse samenleving heeft mijn politieke interesse zich ontwikkeld. Sinds 10 jaar ben ik lid van het CDA en sinds 2010 raadslid en lid van de commissie Grondgebied.

Ik probeer bij ieder voorstel dat in de gemeenteraad komt te bedenken: “wat betekent dit voor de mensen van Brielle?”.

In de gemeentepolitiek gaat het bij mij om mensen, inwoners van Brielle. Ik probeer bij ieder voorstel dat in de gemeenteraad komt te bedenken: “wat betekent dit voor de mensen van Brielle?”. Natuurlijk moet je als raadslid rekening houden met alle belangen en kun je het in feite nooit voor iedereen goed doen. Maar ieder besluit moet goed en in begrijpelijke taal onderbouwd  worden.

De afgelopen jaren heb ik mij met een veelheid aan onderwerpen beziggehouden, zoals de integrale visie Zwartewaal met als resultaat: het plan voor het Dorpshart Zwartewaal, de klankbordgroep Theemswegtracé (geluidsisolerende maatregelen, geluidmeting), asbestsanering met een complete inventarisatie asbest poldergebied, verkeersveiligheid en aanpassing van  kruispunten en rotondes.  Daarnaast heb ik korte lijntjes ontwikkeld met de CDA-fractie in de Provincie om ook daar de belangen van Brielle en haar inwoners onder de aandacht te brengen.

Voor vragen, een gesprek of gewoon een luisterend oor kun u mij altijd benaderen via blinden1@chello.nl of 0181-479084. 

IN HET KORT
wie: Bas van der Linden
opleiding: diergeneeskunde
 loopbaan: dierenarts Brielle-Rozenburg, senior-inspecteur NVWA
nevenactiviteiten:    paspoortconsulent Welsh pony stamboeken
hobby's: familie/ vrienden, Welsh pony’s, tuinieren