De legesverordening is tussentijds aangepast

Leges worden geheven voor diensten of producten die de gemeente levert aan de aanvrager.

Omdat de leges onvoldoende kostendekkend zijn (44,3 %) heeft de gemeenteraad besloten om de leges tussentijds te verhogen.

Per 1 juni 2019 zijn de nieuwe leges van kracht. 

De gewijzigde verordening en de aangepaste tarieven kunt u hier bekijken.