Brielse Tafel als pop-up concept

Eind 2018 is een start gemaakt met de Brielse Tafel als informatie- en inspiratieplek voor de ontmoeting tussen bestuurders, ambtenaren, bewoners en ondernemers.

Velen bezochten het pand aan de Markt om meer te weten te komen over de Binnenstad- en Havenvisie. Ook kwamen er ruim 80 bezoekers af op de bijeenkomsten over veiligheid in de gemeente Brielle.  

Bij grote thema’s als deze is de Brielse Tafel een doeltreffend concept, omdat er zo op laagdrempelige wijze contact met de stad ontstaat. Zodra er geen grote thema’s speelden vielen de bezoekersaantallen tegen. Daarom is besloten om in plaats van een vaste locatie, de Brielse Tafel als pop-up concept voort te zetten. Dit concept wordt ingezet als bepaalde thema’s extra aandacht vragen, zoals bij de Binnenstad- en Havenvisie.

Wij hopen u dan ook weer te mogen ontvangen zodra de Brielse Tafel ergens verschijnt.