Brielle breidt voorschoolse educatie uit

Alle gemeenten in Nederland bieden kinderen met een risico op ontwikkelingsachterstand voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan.

Landelijk is besloten dat het aantal uren voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2020 omhoog gaat.

De gemeente Brielle vindt het heel belangrijk dat kinderen gelijke kansen krijgen en heeft daarom samen met lokale professionals bedacht hoe de uitbreiding het best vorm kan krijgen. Hiermee wil de gemeente onderwijsachterstanden bij kinderen tegengaan.

De voor- schoolse educatie wordt aangeboden bij de Kinderkoepel en is bedoeld voor peuters tussen de 2,5 jaar en 4 jaar met een risico op een taalachterstand. Peuters met een VVE-indicatie beginnen vanaf 1 augustus 2020 met 6 uur opvang per week en krijgen vanaf 2,5 jaar 16 uur per week peuteropvang. Peuters uit Brielle met een (risico op) taalachterstand kunnen via het CJG een VVE-indicatie kunnen peuters gebruik maken van 16 uur voorschoolse educatie bij de peuteropvang. De Kinderkoepel informeert zelf de ouders van de peuters over wat deze verandering voor hen betekent.

De uitbreiding samen voorbereid

De uitbreiding van het aantal voorschoolse uren voor peuters met een(risico op) een taalachterstand is door de Kinderkoepel, gemeente Brielle en onderzoeksbureau Oberon voorbereid. We voldoen hiermee aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van het aantal uren Voorschoolse Educatie en hebben dit op een goede manier kunnen verwerken in het bestaand aanbod van peuteropvang.

De ouderbijdrage voor peuteropvang daalt

De gemeente Brielle staat voor een goed aanbod van peuteropvang tegen een betaalbare prijs, zodat alle peuters kunnen deelnemen aan dit aanbod. De subsidieregeling is daarop uitgebreid waarmee de gemeente Brielle ervoor zorgt dat alle ouders een lage (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage betalen voor 6 uur peuteropvang. De aanvullende 10 uur voor VVE geïndiceerde peuters wordt daarnaast volledig door de gemeente gefinancierd.

Wethouder Van Ravenhorst: “Wij vinden het belangrijk dat alle peuters die voorschoolse educatie nodig hebben ook de kans krijgen om dit te volgen. Juist die peuters die in hun taalontwikkeling worden bedreigd, moeten een extra aanbod krijgen om zich goed kunnen ontwikkelen.”