Boa thema september: Veiligheid rondom scholen

Iedere maand wordt u geïnformeerd over een onderdeel van het werk van de boa’s dat die maand extra aandacht krijgt. Deze maand: Veiligheid rondom scholen.

Gemeente Brielle zet buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in voor toezicht en handhaving in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal.  

De scholen zijn weer begonnen!

Om ervoor te zorgen dat iedereen de scholen (en omgeving) veilig kan bereiken en de omgeving van de scholen netjes blijft, zien de boa’s daarop toe. De meeste aandacht van de boa’s gaat uit naar het juist volgen van de verkeersregels en het juist parkeren auto’s. Zij zien er ook op toe dat de fietsen voorzien zijn van de juiste verlichting en dat bestuurders van brommers en scooters een helm dragen. 

Tijdens het schoolseizoen worden ook weer de bekende snoep- of slooproutes zichtbaar in de wijken rondom de scholen. Leerlingen van scholen genieten tijdens de pauzes en tussenuren van de openbare ruimte in de gemeente. De meeste leerlingen maken netjes gebruik van de afvalbakken en houden de openbare ruimte heel, zodat ook anderen hiervan kunnen genieten.

De boa’s zien erop toe dat de leerlingen die deze fatsoensnormen zijn vergeten hieraan weer herinnerd worden.

Voor meer informatie over (het werk van) de boa’s kijk op: www.brielle.nl/boa.