Bent u de nieuwe meter van luchtkwaliteit?

Wilt u met eigen ogen zien hoe de luchtkwaliteit bij u in de buurt is? En of die in loop van het jaar verandert? Meld u aan als "meter van luchtkwaliteit"!

Maximaal tien personen kunnen hieraan meedoen. Meedoen is gratis en eenvoudig. 

DCMR Milieudienst Rijnmond meet sinds 1969 de luchtkwaliteit in de regio. Op www.luchtmeetnet.nl kunt u real-time zien waar de meetstations staan en of de luchtkwaliteit in orde is. In 2019 wordt er exact 50 jaar gemeten. Daarom nodigt DCMR tien bewoners per gemeente uit met hen mee te meten op fijnstof. 

Hoe werkt het?

De deelnemers krijgen tijdens een bewonersavond in december verdere uitleg en instructies. De metingen starten in januari 2019. Deelnemers mogen zelf kiezen waar ze de buitenluchtkwaliteit willen meten en krijgen van de DCMR iedere vier weken een buisje toegestuurd dat ze op dezelfde locatie moeten ophangen. Na iedere vier weken wordt het buisje naar de DCMR teruggestuurd, die het laten analyseren en de resultaten per email aan de meters doorsturen. De proef duurt één jaar. DCMR verzamelt data over de kwaliteit van onze lucht en deelnemers krijgen een beeld van de lucht rondom hun huis. 

Geïnteresseerd?

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar mevrouw Roskam van de gemeente Brielle, ga.roskam@brielle.nl (dit kan tot 27 november). Gebruik als onderwerp van de e-mail “Meten Luchtkwaliteit” en vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Geïnteresseerden krijgen vervolgens een uitnodiging voor een informatieavond waarop nadere uitleg wordt gegeven. U kunt dan alsnog besluiten of u wel of niet mee wilt doen. Bij voldoende aanmeldingen kan worden gekeken naar een evenwichtige verspreiding over de verschillende wijken van de gemeente. Mochten er daarna nog teveel aanmeldingen zijn zal er worden geloot.