Bekendmaking Leidraad windenergie

Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend dat, ingevolge de Algemene inspraakverordening gemeente Brielle ter inzage ligt:

de Leidraad windenergie

In de Leidraad windenergie staan de uitgangspunten en randvoorwaarden die de gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten hanteren bij het beoordelen van plannen met betrekking tot windenergie.

Daarnaast biedt de Leidraad bewoners, bedrijven en marktpartijen duidelijkheid over de mogelijkheden om concrete plannen in te dienen bij een van de gemeenten. Ook biedt het, naast het wettelijk kader, een afwegingskader dat wordt gehanteerd bij de beoordeling van aanvragen voor het plaatsen van de windturbines.

De leidraad is in te zien onder Milieu/duurzaamheid