Aanvraag evenementenvergunning

Gemeente Brielle stimuleert het houden van evenementen die positief bijdragen aan het imago van onze stad. Het aantal aangemelde evenementen neemt dan ook jaarlijks toe.

Doordat we binnen Brielle veel ondernemers, stichtingen en verenigingen hebben die zorgen voor vele grote activiteiten, wordt voorbereiding en afstemming steeds belangrijker. 

Om de vergunningverlening goed te laten verlopen is het noodzakelijk strakker te sturen op de uiterlijke datum van indienen maar ook op de kwaliteit van de aanvragen voor een evenementenvergunning.


Vanaf 1 januari 2019 worden aanvragen daarom kritischer beoordeeld en getoetst aan het evenementenbeleid. Een aanvraag wordt dan pas in behandeling genomen indien deze tijdig is ingediend en compleet is ingevuld. Ook moet de aanvraag zijn ondertekend en voorzien zijn van alle in het aanvraagformulier gevraagde bijlagen. 

EĆ©n en ander betekent wel dat indien de aanvraag niet voldoet aan de hierboven beschreven criteria deze aanvraag niet in behandeling wordt genomen en zal deze aan de aanvrager worden geretourneerd. Indien de aanvraag niet compleet is of dat er bijbehorende stukken ontbreken, kan de behandelingstermijn van de aanvraag worden opgeschort. De aanvrager krijgt dan gelegenheid het ontbrekende binnen een redelijke termijn aan te leveren. Het spreekt voor zich dat de behandeltermijn van de aanvraag daardoor korter wordt waardoor het mogelijk niet lukt de evenementenvergunning tijdig te verlenen.

Het evenementenbeleid van gemeente Brielle, waarin ook de verschillende termijnen en beleidsregels rondom evenementen zijn opgenomen, vindt u bij Aanvragen & Regelen > Evenementen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het bureau bestuursondersteuning en -advisering, telefoon 0181-471104/1313.