Aanmelden evenementen 2020

Jaarlijks dienen de evenementen voor het volgende jaar te worden aangemeld.

Wilt u een evenement organiseren in 2020 in één van de woonkernen van gemeente Brielle, dan moet u die vóór 1 oktober 2019 bij ons aanmelden. Het gaat hierbij met name om evenementen met een verhoogd of hoog risico (de zogenoemde B en C evenementen) en de meer complexere evenementen waarvoor, bijvoorbeeld, verkeersmaatregelen moeten worden genomen en/of verkeersregelaars worden ingezet.

Wij laten deze aanmeldingen door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op de voorlopige regionale evenementenkalender plaatsen. Hulpdiensten kunnen dan hun capaciteit afstemmen op het actuele evenementenaanbod. De aanmeldingen worden regionaal beoordeeld op samenloop en samenhang. De definitieve regionale evenementenkalender wordt in januari vastgesteld. Dan pas weet u of uw evenement op de door u beoogde datum kan plaatsvinden.

Indien uw evenement op de kalender wordt geplaatst, houdt dat niet automatisch in dat daar ook een evenementenvergunning voor kan worden afgegeven. Het aanvraagproces, de termijnen die gelden voor het indienen en het behandelen van de aanvraag en het beleid dat wordt gehanteerd, staan beschreven in het evenementenbeleid van gemeente Brielle.

Het evenementenbeleid kunt u lezen bij de beleidsnota's.
Onder het kopje "Aanvragen en regelen" vindt u de formulieren voor het aanmelden van uw evenement en het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het bureau Bestuursondersteuning en -advisering, telefoon 0181-471104 / 0181-471313.