1-Aprilviering gaat niet door

13 maart - In gezamenlijk overleg hebben het bestuur van de 1-Aprilvereniging en de burgemeester van Gemeente Brielle vandaag besloten dat de viering van 1april 2020 niet kan plaatsvinden. 

Gistermiddag heeft het Kabinet een aantal maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In deze richtlijnen staat onder meer dat evenementen, waarbij meer dan 100 mensen verwacht worden, moeten worden afgelast. De 1-Aprilviering wordt, gelet op eerdere ervaringen uit voorgaande jaren, door meer dan 10.000 mensen bezocht. 

In gezamenlijkheid is besloten om de maatregelen die vooralsnog gelden tot en met 31 maart ook voor 1 april te volgen. “De onzekerheid over het verloop van de infectieziekte, de richtlijnen van het Rijk en onze verantwoordelijkheid om zo breed mogelijk bij te dragen aan het bestrijden van de verspreiding van het virus, brengt ons tot de opvatting dat zo snel mogelijk duidelijk moet worden gegeven over het wel of niet doorgaan van dit evenement.”, aldus Wim van Noord, voorzitter 1-Aprilvereniging. 

Burgemeester Rensen; “Ik vind het als burgemeester belangrijk om snel duidelijkheid te geven over de 1 April-viering dit jaar gezien de maatschappelijke impact van het evenement in Brielle. Helaas is er dit jaar op 1 april geen 1-Aprilviering. Dat is erg jammer, het evenement zit zo diep in het DNA van de stad. In gezamenlijkheid met de 1-Aprilvereniging heb ik dit besluit genomen”   

Andere evenementen 
Voor andere evenementen op 1 april wordt overleg gepleegd of en in welke vorm de evenementen eventueel worden voortgezet. 

De kermis die start op 27 maart in Brielle zal niet doorgaan, net als de Matthäus Passion op 29 maart.