1-aprilmonument Bastion IX

Op 1 april 1572 vielen de Watergeuzen op bastion IX via de Noordpoort de stad Brielle binnen. Deze historische locatie verdient meer aandacht en wordt daarom opnieuw ingericht. De locatie moet een levendige ontmoetingsplek worden voor bewoners en bezoekers. Een plek waar de historie op een verrassende manier beleefbaar wordt. Hierbij is ook gekeken naar het bestaande 1 aprilmonument, dat hier ter herdenking aan het bestormen van de stad ligt.

 In de zomer van 2018 zijn ideeën voor bastion IX opgehaald bij inwoners, ondernemers, bestuurders en vrijwilligersorganisaties. In april 2019 heeft RO&AD de opdracht gekregen om de plannen verder uit te werken. Door te spreken met omwonenden, verenigingen en historische deskundigen hebben zij eind dat jaar negen ideeën ontwikkeld.

In overleg met deze betrokkenen is begin dit jaar één ontwerp gekozen. Het idee van het gekozen ontwerp is om de Noordpoort en de stadsmuren op een abstracte wijze, in hout, te reconstrueren en de route waarlangs de Geuzen in 1572 de stad naderden te markeren.

De planning is om de locatie vóór 2022 gereed te hebben, 450 jaar nadat Brielle door de Geuzen is bevrijd.