Nieuwsberichten

 • Raads- en commissievergaderingen Brielle

  In onderstaand overzicht ziet u de komende vergaderingen van commissies of gemeenteraad van de gemeente Brielle.

 • Het Gemeentenieuws digitaal ontvangen?

  Wekelijks wordt het Gemeentenieuws gepubliceerd in Briels Nieuwsland. Ontvangt u deze informatie liever ook digitaal via de email?

 • Starterslening gemeente Brielle

  hulp starters eerste koopwoning

 • Metingen ten behoeve van topografische kaart 

  In het kader van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden objecten in de buitenruimte via metingen in kaart gebracht. Syntrophos voert de metingen uit in opdracht van gemeente Brielle om de topografische kaart actueel en precies te houden.

 • Werkzaamheden aan de Veckdijk en de Dorpsdijk

  Aan de Veckdijk en Dorpsdijk gaan er onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt plaatsvinden. De bestaande deklaag wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag asfalt.

 • Controle waterkering Langepoort 

  Op 28 oktober 2020 tussen 13.00 en 16:00 uur wordt de Langepoort tijdelijk gesloten voor alle verkeer. De Langepoort wordt gesloten om de waterkerende functie van de poort te kunnen controleren. 

 • Afsluiting van het fietspad langs de N57 tussen de N218 en de Visserijweg

  27 -  28 oktober tussen 19:00 en uiterlijk 05:00 uur.

 • Advies mondkapjes in gemeentelijke publieke gebouwen

  In gemeente Brielle geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in gemeentelijke publieke gebouwen.
   

 • Nieuwe noodverordening in regio per 14 oktober

  Vanaf woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. 

 • Nieuwe gezinsactiviteit in museum Den Briel 

  Vanaf 17 oktober kunnen gezinnen die Historisch Museum Den Briel bezoeken aanmonsteren op het oorlogsschip “De Brederode”. De kinderen, maar ook hun ouders of verzorgers, opa of oma, kruipen in de huid van de admiraal, chirurgijn, kok, matroos of soldaat.

 • Melding lichtmaststoring(en)

  De herfst heeft zijn intrede weer gedaan en zoals elk jaar hebben we dan vaker te maken met lichtmaststoringen.

 • Gemeente Brielle wordt JOGG gemeente 

  JOGG staat voor: Jongeren op Gezond Gewicht. Door middel van de JOGG aanpak wordt een omgeving gecreëerd waarin kinderen en jongeren (0-19 jaar) gemotiveerd worden gezond te bewegen en te eten.

 • Jonge helden gezocht

  Lintjes werden in gemeente Brielle tot op heden alleen aan volwassenen toegekend, maar vanaf nu komt daar verandering in. Het zogenaamde Jongerenlintje is in het leven geroepen. Het Brielse college is erg blij met de invoering van dit lintje en vindt het belangrijk om de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren te stimuleren en te waarderen.

 • Nieuwsbrief Zwartewaal oktober 2020

  Heeft u vragen over de ontwikkeling van het ‘Dorpshart Zwartewaal’? Of wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Lees de nieuwsbrief van oktober op www.brielle.nl/dorpshartzwartewaal.

 • De stadswerf werkt weer met aangescherpte coronamaatregelen

  De stadswerf gaat met ingang van maandag 3 oktober 2020 weer met strengere maatregelen werken in verband met de aangescherpte coronamaatregel landelijk en regionaal. Komt u naar de stadswerf, hou er dan rekening mee dat het druk kan zijn. De wachttijd kan ook door de aangescherpte maatregelen weer oplopen.

 • Onderhoudswerkzaamheden de Nolle en rotonde Hossenbosdijk

  Aan de Nolle en de rotonde aan de Hossenbosdijk vinden onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt plaats van maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober.

 • Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

  Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen.

 • Ondernemersavond 4 november gaat niet door

  Het college van burgemeester en wethouders van Brielle heeft definitief besloten om de jaarlijkse ondernemersavond die gepland stond voor 4 november a.s. niet door te laten gaan.

 • Inkoopactie zonnepanelen 

  Gemeente Brielle werkt samen met energieloket WoonWijzerWinkel. Hier kunnen woningeigenaren terecht voor onafhankelijk en deskundig advies over het energiezuiniger maken van de woning. Deze maand heeft het loket een inkoopactie voor de aanschaf van zonnepanelen. 

 • Bestratingswerkzaamheden Burg. H. van Sleenstraat en Trompstraat in Brielle

  Nu de bouwwerkzaamheden aan het Prinsenkwartier in de Trompstraat zijn afgerond, wordt de bestrating in de Burg. H. van Sleenstraat en M.H. Trompstraat hersteld. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 5 oktober 2020 en duren naar verwachting 7 weken. Het werk wordt in verschillende werkvakken uitgevoerd zodat de parkeerplaatsen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. 

 • Gemeenteraad Brielle neemt voorbereidingsbesluit voor toekomstige biomassa-installaties

  De gemeenteraad van Brielle heeft 22 september 2020 een voorbereidingsbesluit genomen dat specifiek gericht is op wijzigen van het omgevingsplan Buitengebied Brielle voor biomassa-installaties.

 • Subsidieregeling voor waterinitiatieven

  Plannen voor het watervriendelijk maken van uw huis of tuin? Dan kunt u hiervoor als particulier subsidie aanvragen bij Waterschap Hollandse Delta. 

 • Binnenstad- en havenvisie

  In 2017 is gestart met het maken van plannen voor het verbeteren van de Brielse binnenstad en haven. Sindsdien is er gepraat, getekend, berekend, bedacht en ook geschrapt. Het doel van de binnenstad- en havenvisie blijft onveranderd: een aantrekkelijke binnenstad voor bewoners en bezoekers.

 • Voortgangsbericht: Waar staan we met de fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne?

  Op 15 april hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het principebesluit genomen om met elkaar vanaf 1 januari 2023 een nieuwe gemeente te willen vormen. We zijn nu vijf maanden verder; wat is er eigenlijk allemaal gebeurd?

 • Grip op coronavirus met regionale maatregelen

  Ondanks de landelijke maatregelen neemt het aantal besmettingen in een aantal regio’s hard toe. Om die reden worden in zes veiligheidsregio’s, waaronder de regio Rotterdam-Rijnmond, extra maatregelen getroffen rondom gezelschappen, samenkomsten en horeca.

 • Erepenning werkgroep Kanonnen en Affuiten

  Op woensdag 9 september 2020 is het kruitmagazijn achter de Burgemeester H. van Sleenstraat officieel geopend. De werkgroep Kanonnen en Affuiten heeft vier jaar aan het bouwwerk gewerkt.

 • Onderzoek DCMR lood bij volkstuinen

  In 2019 heeft de DCMR onderzoek gedaan naar blootstellingsrisico’s van diffuus lood bij kinderspeelplaatsen. In vervolg op de aanpak bij kinderspeelplaatsen onderzoekt de DCMR in opdracht van de provincie het najaar van 2020 circa 20 volkstuincomplexen in de regio Rijnmond. In Brielle zal één volkstuincomplex onderzocht worden.

 • Plein Werk en Inkomen gaat verhuizen!

  Nieuw adres vanaf 14 september:
  Raadshuislaan 106 in Spijkenisse (in het stadhuis)
  Openingstijden Plein Werk en Inkomen: ma t/m vrij 8.30 – 12.30 uur

 • Verbetering en uitbreiding online dienstverlening met iBurgerzaken

  Met de invoering van iBurgerzaken kunnen inwoners van gemeente Brielle een deel van hun burgerzaken nu ook online regelen.

 • Plas van Heenvliet

  De Plas van Heenvliet is een voormalige zandwinput. Aannemerscombinatie Plas van Heenvliet richt de plas momenteel in als recreatieplas in opdracht van gemeente Brielle. Deze ontwikkeling is een kans om de recreatiemogelijkheden voor Zwartewaal en het eiland te verbreden. In 2017, is ongeveer 200.000 ton thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt bij de plas om de zuidoostelijke oevers op te hogen. Deze grond is niet in het water van de plas aangebracht. De aannemerscombinatie Plas van Heenvliet heeft de TGG laten onderzoeken. 

 • Maasvlaktehopper

  De Maasvlaktehopper rijdt  tussen Brielle Busstation Rugge en het Distripark Maasvlakte. Je reserveert m heel gemakkelijk telefonisch. via 088 - 655 7724.
   

 • Volkstuincomplex De Onrust bestaat 100 jaar

  Woensdag 26 augustus 2020 bezocht burgemeester Gregor Rensen Volkstuincomplex De Onrust aan de Langesingel, dat dit jaar het 100 jarig bestaan viert.

 • Gemeentegids 2020/2021

  De gemeentegids kunt u bij de volgende uitgiftepunten ophalen:


   

 • Waarom mag piepschuim niet bij het PMD-afval

  Piepschuim is geschikt voor recycling tot een waardevolle grondstof voor nieuw piepschuim en kan tot vijfmaal de levensduur herverwerkt worden. Het kan dus wel gerecycled worden, maar is helaas nog zeer moeilijk te scheiden van het verpakkingsplastic of PMD.

 • Publicatie besluit principeverzoek windmolens

  Op 29 oktober 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de haalbaarheidsvisie windenergie in de Ondernemingspolder. Deze visie is met input van omwonenden door een extern bureau (Arcadis) opgesteld, om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van het realiseren van windturbines op de locatie in de Ondernemingspolder. De doelstelling van gemeente Brielle is om 6-9 Megawatt aan windenergie te realiseren op de locatie bij de Ondernemingspolder nabij de N57. Hiervoor is in 2018 een bestuursovereenkomst ondertekend met de provincie waarmee de raad heeft ingestemd.

 • PMD, wat gebeurt ermee?

  Verpakkingen van plastic en metaal (zoals blikjes) en drankpakken (PMD genoemd) kunt u samen aanbieden. Dit PMD wordt gecombineerd afgevoerd maar de drie stromen worden gescheiden verwerkt. Alle drie de verpakkingssoorten zijn prima recyclebaar en volgen een eigen route op weg naar nieuw materiaal.
   

 • Wat mag er in het PMD?

  Regelmatig worden mini-containers voor de inzameling van PMD door de medewerkers van de inzameldienst voorzien van een rode kaart. Dit betekent dat de mini-container materialen bevat die niet in het PMD thuishoren.

 • Een melding openbare ruimte

  De gemeente Brielle moet ‘mooi, heel en veilig’ blijven. Daar hebben wij onze inwoners bij nodig. Natuurlijk lost u zelf ook dingen op in uw omgeving, maar in sommige gevallen kan dit niet.

 • Meldingen en klachten van bewoners

  De gemeente beheert en onderhoudt de openbare ruimte. Hierbij moet u denken aan: groen, bestrating, water, riolering, straatmeubilair, openbare verlichting, speelwerktuigen en gemeentelijke gebouwen en scholen.

 • Boswerkzaamheden voor een meer robuust en gezonder bos langs het Brielse Meer

  Staatsbosbeheer voert, in opdracht van het Recreatieschap Voorne-Putten, boswerkzaamheden uit bij het Brielse Meer. Hiermee wordt een bos gecreëerd met grote diversiteit dat minder gevoelig is voor ziektes en dat aantrekkelijk en veilig is voor bezoekers.

 • Grofvuil aanbieden? Vanaf 1 augustus 2020 via de AfvalWijzer!

  Wij vragen u zo veel mogelijk het grofvuil op de stadswerf aan te bieden. Hier hebben wij de mogelijkheid om dit zo goed mogelijk te scheiden in de juiste afval- en grondstoffen. Indien u echt niet in de gelegenheid bent het zelf te brengen, kunt u het tijdens de ophaaldagen aanbieden, zodat het wordt opgehaald.

 • Vrijwilligersacademie Voorne

  Ben je vrijwilliger op Voorne? Dan kun je nu via Vrijwilligersacademie Voorne cursussen, trainingen en workshops volgen om jezelf te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als in je vrijwilligerswerk. 
   

 • Voorkom oplichting

  Het internet is niet meer weg te denken. Het gemak dient de mens en nog nooit eerder is het zo makkelijk geweest om online informatie met vrienden en kennissen te delen, te winkelen, een potentiele partner te vinden of jezelf ergens voor aan te melden.

 • Uitbreiding 75 Jaar Vrijheid in Historisch Museum Den Briel

  Behalve de vaste presentatie over de Tachtigjarige Oorlog is in Historisch Museum Den Briel ook een tijdelijke presentatie te zien van museumobjecten die getuigenissen vormen van Brielle en omstreken tijdens de Tweede Wereldoorlog en de dagen na de Bevrijding.

 • Regio Deal Zuid-Hollandse Delta is rond

  Eén gezamenlijk label voor streekproducten, een vacaturebank voor de regio, een netwerk van onderwijscampussen én meer waterstoftankstations. Een greep uit de projecten waarmee de regio Zuid-Hollandse Delta aan de slag gaat.

 • Nieuwe raadsgriffier Gemeente Brielle

  Gemeente Brielle krijgt op 1 september 2020 een nieuwe raadsgriffier. Dat besluit is maandag 6 juli 2020 door de gemeenteraad genomen.

 • Jubileumwebsite 450 jaar Vrijheid live

  In 2022 herdenken we dat Brielle op 1 april 1572 als eerste stad in Nederland werd bevrijd op de Spanjaarden. Dit gaan we groots vieren van 1 april tot 10 december 2022. De viering van het jubileumjaar  is een samenwerking tussen Stichting Brielle 2022,  Stichting Eersteling der Vrijheid en de gemeente Brielle. Om Briellenaren te informeren en enthousiasmeren om in 2022 samen 450 jaar Vrijheid te vieren is dinsdag 14 juli de speciale jubileumwebsite www.brielle2022.nl  live gegaan. Hier kunnen alle inwoners van Brielle projecten indienen en/of zich als vrijwilliger aanmelden.

 • 1-aprilmonument Bastion IX

  Op 1 april 1572 vielen de Watergeuzen op bastion IX via de Noordpoort de stad Brielle binnen. Deze historische locatie verdient meer aandacht en wordt daarom opnieuw ingericht. De locatie moet een levendige ontmoetingsplek worden voor bewoners en bezoekers. Een plek waar de historie op een verrassende manier beleefbaar wordt. Hierbij is ook gekeken naar het bestaande 1 aprilmonument, dat hier ter herdenking aan het bestormen van de stad ligt.

 • Eikenprocessierups gezien? Maak een melding! 

  In deze tijd komt de eikenprocessierups weer veel voor. Op diverse locaties in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal worden de rupsen door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd.

 • Brielle breidt voorschoolse educatie uit

  Alle gemeenten in Nederland bieden kinderen met een risico op ontwikkelingsachterstand voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan.

 • Sanitaire voorzieningen op campings en vakantieparken weer open

  Vanaf 15 juni mogen de sanitaire voorzieningen op campings en vakantieparken weer open. 

 • Geen gezondheidsrisico’s van thermisch gereinigde grond bij Plas van Heenvliet

  Het RIVM heeft op verzoek van de DCMR milieudienst Rijnmond onderzocht of er sprake is van gezondheidsrisico’s en risico’s voor het milieu als gevolg van het gebruik van TGG bij de Plas van Heenvliet (Zwartewaal).

 • Brielse terrassen krijgen tot en met 1 november meer ruimte

  De horeca is hard getroffen door de coronamaatregelen, ook in Brielle. Met de versoepeling van de maatregelen kunnen de verschillende eet- en drinkgelegenheden per 1 juni 2020, onder strikte voorwaarden, weer open.

 • Eerste Brielse klantenkaarten 2020 uitgereikt

  Voor het tweede achtereenvolgende jaar worden Brielse Klantenkaarten uitgereikt aan ouders van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar, die een Individuele Inkomens Toeslag 2020 ontvangen.  

 • Studenten bellen wekelijks met ouderen voor een gezelligheidspraatje

  Een aantal Delftse studenten  kreeg  gelijk bij de start van de coronacrisis het idee om de handen uit de mouwen steken en hulp te bieden aan diegenen die het nodig hebben. In eerste instantie hadden zij het doen van klusjes, zoals boodschappen doen voor ogen, maar het pakte anders uit. 

 • Nieuwe regels voor het gebruik van de rolstoeltaxi

  Als u als rolstoelinzittende gebruik maakt van een rolstoeltaxi is het belangrijk dat u daarbij veilig wordt vervoerd. Daarom moet uw rolstoel vanaf 1 juli 2020 voldoen aan de ISO-norm 7178-19, de zogenaamde botsproef. 

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Dat doen ze zonder eigen belang en meestal ook nog in alle bescheidenheid.

 • Testen op het coronavirus

  Heeft u vragen over het testen op het coronavirus in de regio? 

 • Voornse Sluis met Hemelvaartsdag open

  De sluis is op Hemelvaartsdag geopend van 8.00 tot 20.00 uur. Daarna geldt de normale zomerdienstregeling. Dit is een besluit van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

 • Corona-aanpak: de volgende stap

  In de persconferentie van 19 mei van de rijksoverheid is aangegeven, dat we vanaf maandag 1 juni in Nederland opnieuw enkele maatregelen kunnen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’, Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte.  Naleving van de belangrijkste basisregels Blijf nog steeds belangrijk.

 • Senioren ontvangen gratis zorgtablet tegen eenzaamheid

  Sander Bierkens directeur van Home Instead Thuisservice Zuid-Hollandse Eilanden overhandigde vandaag 18 mei symbolisch de zorgtablet aan wethouder Bert van Ravenhorst, van de gemeente Brielle.

 • Verhuur van dag- en nachtrecreatie in Rotterdam-Rijnmond vanaf 15 mei weer mogelijk

  Met ingang van vrijdag 15 mei worden de komende weken enkele stappen gezet om de verhuur van recreatieve verblijven in Rotterdam-Rijnmond verder mogelijk te maken.

 • Verruiming recreatievoorzieningen in Rotterdam-Rijnmond

  Met ingang van zaterdag 9 mei mogen mensen met vaste plekken op campings, recreatieparken, jachthavens en stranden in Rotterdam-Rijnmond weer volledig gebruik maken van hun stacaravan, boot/jacht met vaste ligplaats, recreatiewoning, die voor een heel seizoen aan hen is verhuurd of bij hen in eigendom is. Dit met de voorwaarde dat deze vaste plekken voorzien zijn van eigen sanitair. 

 • Herdenken hoogst noodzakelijk

  Burgemeester Gregor Rensen spreekt elk jaar een toespraak uit tijdens de Dodenherdenking op 4 mei. Dit jaar is de herdenking anders dan andere jaren, vanwege de maatregelen rond het coronavirus. De burgemeester heeft ook dit jaar een toespraak geschreven. Deze is hier te lezen. 

 • Video: Herdenking 4 mei gemeente Brielle

  Op maandag 4 mei is er in een klein comité stilgestaan bij de oorlogslachtoffers. 

 • Open brief burgemeester Gregor Rensen

  Beste inwoners van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal,

 • Aangepaste bedieningstijden Voornse Sluis

  Dienstregeling Voornse Sluis aangepast.

 • Hollandsche Bode

  In het kader van 75 jaar vrijheid hebben de vier gemeenten van Voorne Putten de Hollandse Bode uitgebracht met verhalen van toen.

  Deze wordt huis aan huis verspreid. Als u de Hollandse Bode niet heeft ontvangen kunt u deze hier bekijken. U kunt er ook 1 ophalen bij de Jumbo, Albert Heijn, Plus, DC Berkel of Boekhandel Hoofdstuk 1.

 • Koninklijke Onderscheidingen – Lintjesregen 2020

  Vrijdag 24 april 2020 ontvingen negen inwoners van gemeente Brielle en 1 inwoner van Hellevoetsluis de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De decorandi hebben zich allen langdurige ingezet voor de maatschappij en binnen de gemeente Brielle.  
   

 • Koningsdag 2020

  Maandag 27 april is het weer Koningsdag. Natuurlijk zal de Nederlandse vlag met wimpel de hele dag wapperen, maar we vieren Koningsdag dit jaar anders dan in de voorgaande jaren. De vlag gaat uit voor al die mensen die Nederland op de been houden. Om wat kleur te brengen in donkere tijden. 

 • Maatregelen corona verlengd tot en met 19 mei

  Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Hieronder een kort overzicht van wat er wijzigt met de ingangsdatum.

 • Gemeenteraden hebben volgende stap gezet naar een fusie op Voorne

  De gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne besloten woensdagavond 15 april om met elkaar vanaf 1 januari 2023 een nieuwe gemeente te willen vormen en daarvoor de wettelijke procedure op te gaan starten.

 • Open brief aan alle Briellenaren

  15 april 2020 - Beste inwoners van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal, 

 • We staan achter onze zorghelden

  In het Briels Nieuwsland staat een poster om alle zorghelden een hart onder de riem te steken. 
  Wij steunen de actie van Paulina.nu om iedereen te bedanken, die een steentje bijdraagt in deze moeilijke tijden en alle zorgverleners in het bijzonder.
   

 • Waterschap Hollandse Delta sluit per direct Voornse sluis

  De voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op verzoek van de gemeente Brielle besloten dat de Voornse Sluis dicht moet. 

 • Voorne-Putten neemt concrete stappen richting aardgasvrij

  De vier gemeenten van Voorne-Putten bereiden zich voor op een toekomst zonder aardgas.

 • Uitleg en informatie coronavirus voor mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden

  Op de website corona.steffie.nl legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden. 

 • Verdere maatregelen recreatief verblijf Rotterdam-Rijnmond

  Na eerdere maatregelen om recreatief verblijf in te perken, is het per woensdag 1 april ook niet meer toegestaan gebruik te maken van vaste seizoensplekken op campings, jachthavens, het strand en vakantieparken of deze te verhuren.

 • Campings in Rotterdam-Rijnmond gesloten

  In de gehele regio Rotterdam-Rijnmond worden de campings gesloten om recreatief gebruik tegen te gaan.

 • Openingstijden gemeente

  Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn onze dienstverlening en openstellingen aangepast. Het stadskantoor is beperkt open op afspraak.

 • Huishoudelijk restafval ondergrondse containers

  Doordat er momenteel meer mensen thuis zijn, raken de ondergrondse restafval containers veel sneller vol.

 • Stel uw bezoek aan de Stadswerf uit

  Het is deze dagen erg druk op de Stadswerf. Voor ieders veiligheid vragen we u om uw bezoek uit te stellen.

 • Denk ook buiten aan de hygiëne maatregelen

  Met het mooie weer opkomst van het weekend, denk ook buiten aan de hygiëne maatregelen. Hou je aan de 1,5 meter afstand! 

 • Historisch Museum Den Briel digitaal open

  Historisch Museum Den Briel is vanaf vandaag digitaal open. Vrijwilligers Museum Den Briel houden de deuren open voor het publiek. 

 • Kom niet naar de camping, vakantiepark of jachthaven

  De burgemeesters van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee roepen iedereen op om niet naar vakantieparken, jachthavens en campings te komen.

 • Eerste besmetting coronavirus in Gemeente Brielle

  In de gemeente Brielle is een eerste persoon positief getest op het coronavirus. Over eventuele volgende positieve testen zal vanuit de gemeente geen actieve berichtgeving plaatsvinden. 

 • SVHW geeft ondernemers en zelfstandigen meer ruimte

  SVHW neemt maatregelen om ondernemers en ZZP-ers meer ruimte te geven om de lokale belastingen te betalen.

 • Na uitspreken van voorkeur voor bestuurlijke fusie wordt nu de volgende stap voorbereid

  De gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben alle drie unaniem de voorkeur uitgesproken voor een bestuurlijke fusie van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Waarbij de ambitie is uitgesproken voor een startdatum van 1 januari 2023. De eerstvolgende stap is om te komen tot een gelijkluidend principebesluit, dat gelijktijdig door de drie afzonderlijke gemeenteraden wordt genomen. In het principebesluit is opgenomen met wie en wanneer zij willen fuseren en hoe ze dit willen aanpakken. 

 • Noodverordening COVID-19- coronavirus

  Nieuwe noodverordening in de regio per 14 oktober 2020

 • Gezamenlijk bericht gemeenten, gezamenlijke schoolbesturen primair onderwijs en kinderopvangorganisaties

  15 maart - Vandaag heeft het kabinet besloten de scholen en de kinderopvang te sluiten met ingang van maandag 16 maart. Deze sluiting geldt voorlopig t/m 6 april. Vooruitlopend op dit besluit hebben de gezamenlijke schoolbesturen van het primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en de gemeenten op Voorne-Putten vanmiddag afgesproken om de handen ineen te slaan. Daarbij zijn onder regie van de gemeenten afspraken gemaakt over de opvang van en het onderwijs aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

 • Open brief aan alle Briellenaren

  16 maart - Beste inwoners van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal, 

 • Commissie BZM morgen zonder publiek

  De commissie Bestuurlijke zaken en Middelen (BZM) is morgen 17 maart in aangepaste vorm en zonder publiek. 

 • 1-Aprilviering gaat niet door

  13 maart - In gezamenlijk overleg hebben het bestuur van de 1-Aprilvereniging en de burgemeester van Gemeente Brielle vandaag besloten dat de viering van 1april 2020 niet kan plaatsvinden. 

 • Coronavirus - berichtgeving 10 maart

  In Nederland zijn er inmiddels diverse besmettingen met het coronavirus vastgesteld (verspreid over het land). Op dit moment zijn er nog geen extra maatregelen nodig, zo laten het RIVM en de GGD Rotterdam-Rijnmond weten. Het RIVM geeft dagelijks een update over de situatie in Nederland. Kijk op de site van het RIVM voor de laatste ontwikkelingen in Nederland en antwoorden op veelgestelde vragen.

 • Coronavirus- berichtgeving 2 maart

  In Nederland zijn er inmiddels diverse besmettingen met het coronavirus vastgesteld (verspreid over het land). Op dit moment zijn er nog geen extra maatregelen nodig, zo laten het RIVM en de GGD Rotterdam-Rijnmond weten. Het RIVM geeft dagelijks een update over de situatie in Nederland. Kijk op de site van het RIVM voor de laatste ontwikkelingen in Nederland en antwoorden op veelgestelde  vragen.

 • Coronavirus

  Bereikbaarheid en dienstverlening gemeente en stadskantoor
  Het stadskantoor is beperkt open op afspraak. De gemeente is telefonisch bereikbaar van 09:00 – 17:00 uur op telefoonnummer 0181-471111. 

 • Klimaatcoach helpt bedrijven op weg

 • Gemeenteraad Brielle spreekt de voorkeur uit voor een fusie op Voorne

  De gemeenteraad van Brielle heeft vanavond de voorkeur uitgesproken dat zij de bestuurlijke toekomst van gemeente Brielle ziet als deel van een fusiegemeente Voorne samen met Hellevoetsluis en Westvoorne.  

 • Echtscheidingsspreekuur 

  Denk je na over scheiden of heb je al besloten te scheiden? Wil je dit op een goede manier regelen voor jezelf en/of voor de kinderen?

 • Volg de Brielse gemeenteraad via de app SLiMvergaderen

 • Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen?

 • Afvalkalender 2020

  In 2020 wordt de afvalkalender niet meer maandelijks gepubliceerd.

 • Openbare verlichting

  Heeft u klachten of wilt u een melding doen over de openbare verlichting?

 • Aanvraag evenementenvergunning

  Gemeente Brielle stimuleert het houden van evenementen die positief bijdragen aan het imago van onze stad. Het aantal aangemelde evenementen neemt dan ook jaarlijks toe.

 • Erepenning gemeente Brielle 

  Kent u een persoon of organisatie die een positieve bijdrage levert aan de opbouw, kwaliteit of promotie van Brielle? Geef hem of haar dan op voor de Brielse erepenning. 

 • Animatievideo omgekeerd inzamelen

  In een minuut zien wat omgekeerd inzamelen in Brielle betekent? Bekijk de animatievideo!

  https://www.youtube.com/watch?v=MmGfMUOlwL0

 • Verwijderen asbestdaken

  Subsidieregeling

 • Zoekt u een organisatie?

  Zoekt u een organisatie in Brielle die u kan ondersteunen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of werk en inkomen?

 • Samen voor een veilige buurt

  U voelt zich betrokken bij de veiligheid van uw buurt of wijk? Wonen en leven in een veilige omgeving vindt u belangrijk? U bent alert en bereid een bijdrage te leveren aan een prettige leefomgeving? Laat dan van u horen en doe mee met Burgernet.

 • WOB-verzoek alleen schriftelijk indienen

  De burgemeester, het college en de raad hebben besloten dat een zogeheten WOB-verzoek (verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur) slechts in behandeling wordt genomen wanneer deze schriftelijk wordt ingediend. Met andere woorden de elektronische weg voor het indienen van een WOB-verzoek (o.a. fax en email) is niet opengesteld hiervoor.

 • Doe altijd aangifte!

  Samen met burgers en het bedrijfsleven wil de overheid Nederland nog veiliger maken. U kunt ook een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door altijd aangifte te doen. Meer aangiftes en meldingen geven de politie namelijk een beter beeld van de criminaliteit in Nederland waardoor ze doelgerichter en efficiënter te werk kan gaan.

 • Sleutels kwijt?

  Bent u uw sleutels kwijt? Grote kans dat deze door de vinder naar het stadskantoor gebracht zijn.

 • Omgewaaide boom? Graffiti? Straatverlichting kapot?

  Bel de gemeente!

 • Bel 140181 voor alle gemeenten op Voorne-Putten

  Alle gemeenten op Voorne-Putten te bereiken via het telefoonnummer 140181.

 • Voorne-Putten promotiefilm

 • Brielle brengt invalidenparkeerplaatsen en toegankelijke toiletten in kaart.

 • Burgernet, dat bent u!

  U voelt zich betrokken bij de veiligheid van uw buurt of wijk. Wonen en leven in een veilige omgeving vindt u belangrijk. U bent alert en bereid een bijdrage te leveren aan een prettige leefomgeving. Laat dan van u horen en doe mee met Burgernet.