Brielle 2022
2022: 450 JAAR VRIJ EN .........In 2022 is het 450 jaar geleden dat Den Briel als
eerste stad van de Spanjaarden werd bevrijd.

Brielle was de eersteling der vrijheid.In 2022 is het 450 jaar geleden dat Den Briel als eerste stad van de Spanjaarden werd bevrijd. Brielle was de eersteling der vrijheid. Enkele maanden later waren de ontwikkelingen al zodanig, dat Willem van Oranje de Eerste Vrije Statenvergadering bijeen kon roepen in Dordrecht (19-23 juli 1572): De Nederlandse natie was ontstaan. De vrijheid werkte (ook al was de Tachtigjarige Oorlog met Spanje pas in 1648 afgelopen) inspirerend op handel, nijverheid, economie, kunst, culminerend in de Gouden Eeuw. Tegelijk bleek dat vrijheid wel voor velen, maar niet voor allen in dezelfde mate was weggelegd. De vrijheid van geweten kende in de praktijk zijn begrenzingen.

450 jaar later is er veel veranderd, maar zijn veel vraagstukken eigenlijk hetzelfde gebleven. De geschiedenis heeft veel lessen opgeleverd, maar ze moeten door opvolgende generaties geleerd en beleefd te worden.

Vrijheid staat niet op zichzelf, maar is verbonden met zaken als verbondenheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid. Het vieren van en bezinnen op vrijheid gaan goed samen. Brielle wil dat doen in 2022, maar ook in de aanloop er naar toe en in de jaren erna. Niet alleen, want Den Briel was wel de eerste vrije stad, maar vindt zijn diepere betekenis in een vrij Nederland. Bescheiden, maar toch. Of om de dichter A. Verschuur uit 1821 te citeren:

“Gij Brielle, gij zijt klein of eigenlijk te klein, om onder de grootere of grootste steden
gerekend te kunnen worden, en toch kan deselve onder de eerste of voornaamste in
Nederland gerangschikt worden, want uit of door haar is begonnen en voortgezet de
tachtigjarige strijd voor de vrijheid van Godsdienst en vaderland enz..".