Toespraak bekendmaking Stichtingsbestuur ‘Stichting Brielle 2022’ (9 januari 2019)

Geachte dames en heren,

Vorig jaar heb ik bij deze gelegenheid u verteld dat we voornemens zijn in 2022 de 450e geboortedag van de bevrijding van Brielle op grootse wijze te willen vieren. Het jaar 2022 wordt zo een jaar vol vieren, herdenken en nadenken. We doen dat om de belangrijke historische betekenis van Brielle in het ontstaan van onze onafhankelijke Nederlandse staat te benadrukken. Maar dat niet alleen natuurlijk. We willen ook onze mooie vestingstad landelijk in de picture zetten en daarmee het toerisme stimuleren. En natuurlijk ook de aandacht vestigen op Brielle als gemeente met een uitstekend woon- en vestigingsklimaat voor jonge gezinnen, ouderen en bedrijven. Samen met de face lift van de binnenstad en haven, zal het jubileumjaar nieuwe en duurzame aan onze gemeente geven.

Dat willen we samen doen met de hele Brielse samenleving, met iedereen, oud en jong, waar u ook woont in de gemeente en welke achtergrond u ook heeft. De gemeenteraad heeft in november besloten hiervoor een aanzienlijk budget in de begroting vrij te maken. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor dit jubileumjaar al enigszins begonnen. Vanaf 2019 zullen de voorbereidingen met volle kracht ter hand worden genomen.

Graag presenteer ik u het beeldmerk, dat ontworpen is door Rene Hofman van het bureau Rep-Id-Design. Ik hoop dat dit beeldmerk de komende jaren op weg naar 2022 op steeds meer plekken in Brielle te zien is.

Daarnaast zijn er diverse gesprekken gevoerd om tot de oprichting van een stichting te komen die verantwoordelijk is voor de regie en organisatie van het jubileumjaar. Die stichting gaat de Brielse samenleving stimuleren en enthousiasmeren om met ideeën te komen voor kleine en grote evenementen. Om misverstanden te voorkomen: de stichting regisseert, de initiatieven en organisatie van bijzondere evenementen moeten vooral ook vanuit de samenleving komen.

De stichting werkt hierin samen met de gemeente, die met een projectorganisatie de stichting ondersteunt.

We zijn erg blij een aantal mensen gevonden te hebben, die zich voor ruim vier jaar hieraan willen verbinden en die samen het stichtingsbestuur vormen. Ik stel ze graag aan u voor:

  • Pieter van Klaveren, voorzitter
  • Natascha de Bruin, secretaris
  • Wunold van Drunen, penningmeester
  • Saskia van der Heijden, 2e voorzitter
  • Charles de Vries, 2e penningmeester

We zijn blij dat jullie je voor dit doel willen inzetten, voor en met de Brielse samenleving. Om er niet alleen een onvergetelijk jaar van te maken, maar ook een inspirerend proces, dat blijvende nieuwe initiatieven en nieuwe verbindingen oplevert, dat Brielle op weg helpt naar de toekomst. Dank dat jullie de komende vier jaar je voor dit jubileumjaar willen gaan inzetten. Ik wens jullie daarbij ook heel veel succes.

Een eerste hulpmiddel daarbij is een folder, die, net als ik straks zei over de betekenis van 1572, meerdere lagen kent. Het is mij een genoegen de eerste exemplaren aan jullie aan te bieden. In de folder vindt u ook het website-adres van de stichting.

Bij de uitgang ligt er voor iedereen eentje klaar. En als u denkt dat u er meer nodig heeft, neem die dan gerust mee. Ik hoop dat u allemaal ambassadeur van dat jubileumjaar 450 jaar bevrijding van Brielle gaat worden.

Dames en heren,

2022 is niet alleen een zaak van Brielle, maar van de hele Nederlandse samenleving. Er zijn al diverse ideeën voor bijzondere evenementen in het jubileumjaar naar voren gekomen, zoals een evenement met historische schepen, een grachtenconcert en bijzondere toneel- en muziekuitvoeringen. Zeker is al dat de Nederlandse Vestingstedendagen in 2022 in Brielle gehouden gaan worden.

Ik hoop dat er nog veel meer ideeën en vooral initiatieven komen, zoals congressen en bijeenkomsten. En ook als het gaat om de aankleding van de stad in dat jaar. Ga ermee aan de slag. Ik hoop dat u net als het gemeentebestuur en de stichting er enorm veel zin in heb.