Geschiedenis

In 2022 is het 450 jaar geleden dat een begin werd gemaakt met de vorming van de Nederlandse staat.

De Watergeuzen rammeiden op 1 april 1572 de Noordpoort van Den Briel, in naam van de prins van Oranje.

Op 5 april volgde een tegenaanval door Spaanse legertroepen. Stadstimmerman Rochus Meeuwiszn. verzon een list. Hij hakte het Nieuwlandse sluisje open waardoor de polder rondom Brielle onder water liep. Dit was de eerste toepassing van inundatie tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

De Spanjaarden moesten zich terugtrekken. Brielle was hierdoor de eerste stad in de Noordelijke Nederlanden de blijvend was bevrijd.

In de maanden die volgden liepen tal van steden over naar Oranje. Twaalf ervan kwamen bijeen op de eerste vrije statenvergadering in Dordrecht op 19 juli 1572.