Betekenis

Dat vrijheid niet voor iedereen hetzelfde betekent, bleek al snel. De Watergeuzen hadden, nadat ze Gorinchem hadden ingenomen, 19 rooms-katholieke geestelijken gevangen genomen. Op bevel van Lumey werden de geestelijke naar Brielle gebracht. Omdat zij hun katholieke geloof niet wilden opgeven, werden zij gemarteld en op 9 juli opgehangen. De Bedevaartskerk en het martelaarsveld in Brielle herinneren aan deze gebeurtenis.

Vrijheid, verdraagzaamheid en identiteit waren in die tijd al in het geding. De vrijheid van de één was en is niet altijd die van de ander. Nog steeds is het belangrijk het er met elkaar over te hebben. Naast vieren ook herdenken en bezinnen. Ook en wellicht juist in de stad die als wapenspreuk heeft: 'Libertatis Primitiae". 

Eersteling der vrijdheid, dat is Brielle in 2022 al 450 jaar.