Woninginbraken

week 1 - 2016

Een van de vele statistiekjes die na de afsluiting van het jaar 2015 op mijn bureau kwamen, betrof het aantal woninginbraken in onze gemeente van vorig jaar. Ik werd daar wel blij van, al is dat natuurlijk een beetje raar bij een dergelijk onderwerp. Iedere woninginbraak is er natuurlijk één te veel. En voor de getroffen bewoners is het een bijzonder nare en vervelende situatie. Je voelt je even niet meer veilig in je huis, als er willekeurige inbrekers je huis zijn binnengedrongen.  Los nog van de schade die men veroorzaakt en de kostbaarheden die je mist. Ik kan het weten, want ik heb het zelf ook meegemaakt.

Dat ik toch wel een goed gevoel kreeg, hangt samen met de enorme daling van het aantal woninginbraken in Brielle. Werd in 2014 nog 55 keer ingebroken, in 2015 is dat aantal gedaald naar 30. Een daling van 40 %. Ten opzichte van 2013 is de daling nog veel groter. Kortom, we hebben in Brielle relatief gezien dus een goed jaar achter de rug. Dat past overigens in het beeld van de hele regio. In het hele politiedistrict waar Brielle onder valt, is sprake van een daling van 25 %. In de gemeente Hellevoetsluis is het cijfer gedaald met 21 %. en in Westvoorne zelfs met 43 %. Bij die laatste gemeente is het aantal inbraken met 43 nog wel iets hoger dan in Brielle.

Voor burgemeesters en politie en vooral voor de inwoners van de gemeenten natuurlijk goed nieuws. Over de oorzaken van deze daling valt niet veel concreets  te zeggen. Het inbrekersgilde lijkt immers niet in aantal gedaald of onze regio niet meer te kunnen vinden. Ook zullen inwoners van onze gemeente niet meer thuis zijn gebleven.

Toch lijkt de belangrijke oorzaak voor de dalende woninginbraken wel degelijk bij de inwoners te liggen. Want gelukkig gaan steeds meer inwoners over tot inbraakvrije sloten en sluitingsmechanismen. Men is ook veel alerter op het goed afsluiten van deuren en ramen als men het huis verlaat.  Ook worden meer inbraakalarmsystemen of buitenlicht installaties op sensoren aangebracht. Gelukkig laat men ook vaker licht branden als men weg is en worden tijdens vakantieperiodes maatregelen genomen die doen vermoeden  dat men nog thuis is. Dat neemt niet weg dat de vakantieperiodes en donkere wintermaanden nog steeds de piekmomenten zijn als het gaat om het aantal woninginbraken.

Ook de politie doet er in de wintermaanden veel extra aan om woninginbraken te  voorkomen. Met het Donkere Dagen Offensief besteedt de politie  veel aandacht aan preventiemaatregelen. Ook wordt intensief ingezet op speciale opsporingsmethoden (bijv. inzet van helicopters). Via WhatsApp groepen of buurtpreventie zijn buurtbewoners ook steeds meer actief betrokken bij het tegengaan van inbrekers in de wijk. In Brielle zijn de eerste initiatieven op dat gebied ook van de grond gekomen en ook in Zwartewaal zijn er plannen.  Inbraken voorkomen blijft op die manier het resultaat van samenwerking tussen burgers, politie en gemeente.

Het is een mooie uitdaging om in 2016 het aantal woninginbraken nog meer te laten dalen.