Vreemde geluiden

week 35 - 2016

In de raadscommissie Grondgebied vorige week dinsdag werd door raadslid mevrouw  Tijnie van der Hoek gevraagd naar de hevige knallen die zij en andere inwoners van Zwartewaal die namiddag hadden gehoord. Knallen die zij niet thuis konden brengen. Inmiddels heeft het zelfs het AD gehaald, overigens met een niet geheel correcte strekking. Enige uitleg is daarom wel gewenst. Vooral omdat de situatie vaker voor komt en ook in de toekomst nog wel voor zal komen. Wat was er aan de hand?

Dinsdagochtend 23 augustus j.l. confronteerde de politie me met illegaal vuurwerk dat moest worden vernietigd. Het was gevonden in een huis in Hellevoetsluis en toch moest ik mij ermee bezighouden en werd ik er zelfs door mijn medewerkers voor uit de collegevergadering gehaald.

De politie en de EOD, de Explosieven Opruimings Dienst, wilden het gevonden vuurwerk zo snel mogelijk tot ontploffing te brengen. En voor het gecontroleerd tot ontploffing brengen van gevaarlijke explosief materiaal gebruiken zij in deze regio vaak de Put (de Plas) van Heenvliet. En dat ligt op het grondgebied van Brielle. En dus moet de burgemeester van Brielle in zulke gevallen toestemming geven voor het tot ontploffing brengen van die explosieven.

Deze situaties komen vrij regelmatig voor. Meestal gaat het om oude explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, die op akkers of bij graafprojecten worden ontdekt. En somsis het ander explosief materiaal, zoals dit keer dus dat illegale vuurwerk. Er is meestal aanleiding om het aangetroffen explosieve materiaal zo snel mogelijk te verwijderen en te vernietigen, om gevaarlijke situaties te voorkomen. Veel tijd om de vernietiging en de communicatie hieromtrent voor te bereiden is er dan ook niet altijd.

Als ik om toestemming word gevraagd voor het vernietigen geldt altijd het zelfde afwegingskader: Om wat voor materiaal gaat het? Om welke hoeveelheden? Wat zal de zwaarte zijn van de klappen die het vernietigen oplevert? Is er veel impact te verwachten op de omgeving? De expertise van politie en EOD is daarbij leidend. Daarnaast moet de veiligheid gegarandeerd worden voor omwonenden en mensen die zich in het gebied ophouden. Dus moet het gebied in een bepaalde straal (vaak 100 meter) rondom de ontploffingslocatie zo nodig tijdelijk worden afgesloten en moeten alle personen die zich nog dit gebied bevinden, verwijderd worden. Afhankelijk van de zwaarte van de te verwachten explosie en het ingeschatte gevaar voor de directe omgeving, worden deze maatregelen door mij als voorwaarde gesteld, voordat ik toestemming geef voor die vernietiging. De veiligheid van u als bewoner van deze gemeente staat bij mij voorop!

Voor de gemeente geldt ook nog een ander afwegingskader. Namelijk of en wanneer we over die explosies gaan communiceren naar de inwoners van Zwartewaal en direct omwonenden. Daarbij kunnen we gebruik maken van de sociale media en onze website. Als gemeente vinden we in het algemeen dat de direct betrokkenen zoveel mogelijk op de hoogte moeten worden gesteld, zodat men weet wat er aan de hand is.

Van te voren iedereen informeren is echter niet altijd wenselijk. Want we lopen dan het risico dat het juist een aanzuiging heeft op jongeren of andere nieuwsgierigen die zo’n explosie wel eens willen meemaken. En dat zou betekenen dat we nog extra beveiligingsmaatregelen zouden moeten treffen. Bovendien is voor tijdige communicatie vaak geen tijd in verband met de vaak acute verzoeken van de politie en de EOD.

Als de te verwachten klappen daarom volgens de experts niet te groot zijn, plaatsen we een bericht pas kort vóór het moment dat de explosies plaatsvinden. Als de politie een bericht over de explosie op hun website of facebookpagina plaatsen, verwijzen we tevens naar dit bericht in onze berichtgeving. Zo hebben we dat ook vorige week dinsdag gedaan. Als het echter gaat om grote hoeveelheden oude munitie of ander explosief materiaal of om materiaal met een hoger risicoprofiel, dan zullen wij zeker zo veel mogelijk van te voren de direct omwonenden zo uitgebreid mogelijk informeren. Het ligt dus iets genuanceerder dan in het AD werd bericht.  

Deze aanpak sluit dus niet uit dat mensen soms verrast kunnen worden door onverklaarbare klappen uit de omgeving. Afhankelijk van de wind zal het geluid ook meer of minder worden gehoord. Niet iedereen kijkt meteen op de website of op zijn smartphone als er wat vreemds wordt gehoord, echter biedt het acute karakter van dergelijke verzoeken van de politie of de EOD vaak niet de mogelijkheid om alle inwoners op een andere manier snel te informeren. Tot op heden zijn er weinig reacties uit Zwartewaal gekomen, hetgeen mij sterkt in de gedachte dat de beschreven aanpak voldoet. Ondanks die soms plotselinge vreemde knallen is er geen reden voor paniek en kunt u van mij op aan dat de veiligheid van alle omwonenden altijd de eerste prioriteit is van de politie, EOD, gemeente en ikzelf als uw burgemeester.