Vergunningen en veiligheid

 week 22 - 2015

Het was een mooi lang Pinksterweekend. Pinksterzaterdag was ik samen met André Schoon en Dick Verbeek bij de opening van Voorne in Stelling in Hellevoetsluis. Een mooi evenement om de in ruime mate voorhanden historische verdedigingswerken in onze regio meer onder de aandacht te brengen. Natuurlijk ook nog even het Kruithuis in Brielle bezocht. De Biberbunker in Oostvoorne laat ik voor een andere gelegenheid liggen.

Eerste Pinksterdag bij prachtig weer een mooie lange fietstocht gemaakt. De bedoeling was eerst om met het hele gezin naar de dierentuin te gaan. Een mooie familietraditie op moederdag (dat we nog moesten inhalen), die wegens een voetblessure van onze dochter geschrapt moest worden. De fietstocht door het mooie bloeiende voorjaarsgroen en de duinen maakte dat echter helemaal goed. Weer eens vastgesteld hoe handig en slim die fietsknooppunten zijn. ’s Avonds lekker uit eten bij een goed Chinees restaurant.

Pinkstermaandag was het weer meteen een paar graadjes minder en ook niet bepaald zonnig meer. Daarom veel kranten en tijdschriften bijgelezen, en het boek De cirkel van Dave Eggers uitgelezen. Een intrigerend, verontrustende roman, wat mij betreft in kwaliteit en betekenis vergelijkbaar met 1984 van George Orwell. Een op de (reeds bestaande) mogelijkheden van de informatietechnologie gebaseerde, volledig gecontroleerde en gelijkgeschakelde samenleving kan ik alleen maar als een enorm schrikbeeld zien. Als alle gedragingen van mensen transparant zijn voor iedereen, geeft dat de beheerders van de achterliggende informatie infrastructuur immers een geweldige concentratie van macht. Dat is in onze vrije democratische maatschappij uiteraard zeer onwenselijk. Het boek is een enorme bestseller, dus gelukkig lijkt de waarschuwende boodschap veel mensen te raken.

Ook intrigerend was het lijvige rapport van de Nationale Onderzoekraad voor de Veiligheid over het zogenoemde. Monstertruckincident in de gemeente Haaksbergen in september vorig jaar. Bij het incident vielen drie slachtoffers en talloze gewonden. Het rapport, dat donderdag voor Pinksteren verscheen, bevat een heldere en gedegen analyse van wat er in Haaksbergen fout is gegaan. Eén van de belangrijkste falen is geweest het bijna achteloos omgaan met de vergunningaanvraag, die op geen enkele wijze inhoudelijk werd beoordeeld op mogelijke gevaren. Sterker nog, de aanvraag is op routine afgedaan, waarbij ook vereiste termijnen of zekerheidsstelling niet in acht zijn genomen. Bijna automatisch is door de gemeente alle verantwoordelijkheid richting de organisatie van het evenement geschoven. Die heeft echter evenmin gekeken naar potentiële risico’s en bezat daarvoor overigens ok niet de deskundigheid en kennis.

Met name de burgemeester krijgt een zwaar verwijt in het rapport, niet omdat hij zich niet heeft bezig gehouden met de vergunningaanvraag (mandatering hiervan is niet ongebruikelijk), maar zich onvoldoende had gekweten over de uitvoering van het proces van behandeling van vergunningaanvragen en zich onvoldoende als proceseigenaar had gemanifesteerd. Het mandateren van bevoegdheden is volgens het harde oordeel van de Onderzoeksraad geen reden om je als burgemeester niet te kwijten van je proceseigenaarschap en eindverantwoordelijkheid.

Het rapport zal ongetwijfeld indruk maken in gemeenteland. Ik had mij na lezing al voorgenomen om het snel met mijn medewerkers openbare orde en veiligheid te bespreken. Niet dat ik aanleiding heb om te twijfelen over de kwaliteit van de vergunningverlening in Brielle, maar omdat ik vind dat je altijd moet blijven leren van ervaringen en nieuwe kennis en inzichten moet delen.

Tot mijn grote positieve verrassing hoorde ik op de eerste werkdag na Pinksteren dat zij zich reeds over het rapport hadden gebogen en een analyse hadden gemaakt over wat het voor onze gemeente zou kunnen betekenen. Deze week gaan we er al over spreken. Een prima voorbeeld van proactief ambtelijk handelen. Ik ben trots op het clubje medewerkers dat zich met vergunningverlening bezighoudt. Meedenkende, zelfkritische en lerende medewerkers zijn voor bestuurders een zegen. Mooi dat de gemeente Brielle ze kent!