Vacature: burgemeester

 week 21 - 2015

Ondanks dat hij maar drie werkdagen telde, was vorige week voor mij een enerverende werkweek.

Op dinsdag 12 mei werd namelijk door de gemeenteraad de procedure opgestart om Brielle vanaf oktober een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester te bezorgen. De Commissaris van de Koning was speciaal naar Brielle gekomen om de profielschets  van de gewenste burgemeester met de leden van de raad te bespreken.

Zelf heb ik mij als voorzitter tijdens dat agendapunt even teruggetrokken en de voorzittershamer én ambtsketen overgedragen aan de nestrix van onze raad, Tijnie van der Hoek. Een mooi fotomoment voor Tijnie, maar ze liet daarna ook zien dat ze als voorzitter van wanten weet.

In de profielschets staat dat de vertrouwenscommissie een voorkeur kandidaat heeft in de persoon van de waarnemend burgemeester. Met andere woorden: de raad wil met mij door als burgemeester, maar nu voor een periode van 6 jaar. Datzelfde geldt voor mij: ook ik wil graag burgemeester van Brielle blijven en verder gaan met het werk waar ik elke dag enorm van geniet, in de gemeente waar ik mij steeds meer thuis ben gaan voelen.

Ik voel me door het vertrouwen dat uit deze passage in het profiel spreekt natuurlijk zeer vereerd. Ik zie het  niet alleen een blijk van waardering voor de wijze waarop ik mij de afgelopen 7 maanden heb gemanifesteerd, maar ook als een stevige basis van vertrouwen voor de samenwerking in de komende jaren.

Natuurlijk legt het ook druk op mij, want de lat om te blijven presteren en aan de verwachtingen tegemoet te komen ligt hoog. Ik besef terdege dat een leuke, spontane, enthousiaste en verbindende burgemeester niet voldoende is. Ook al behoren de vele contacten met inwoners en organisaties tot de leukste kanten van het vak van burgemeester.

Wat uiteindelijk het zwaarste telt is zijn de  prestaties je als bestuurder neerzet. Hoe je de gemeente door moeilijke situaties heen helpt, hoe je problemen weet op te lossen, maar ook hoe je kansen weet te benutten en nieuwe ontwikkelingen helpt realiseren. Hoe je als teamleider van het college opereert en het politieke besluitvormingsproces  in goede banen weet te leiden. En ook hoe je een goede werkgever voor je ambtelijke medewerkers bent met open oog en oor voor wat er in de organisatie leeft.

Brielle is een prachtige, goed draaiende gemeente, waar het bijzonder prettig wonen en werken is. Maar Brielle kan net zo min als andere gemeenten achterover leunen en afwachten hoe de wereld verandert. Elke week zijn er weer nieuwe ontwikkelingen of gebeurtenissen waar je als gemeentebestuur mee te maken krijgt. Soms lokaal, soms nationaal, maar steeds vaker ook regionaal. En elke ontwikkeling biedt een kans om die tot een succes te maken of een dreiging die je van je af wilt houden..

De ambtelijke samenwerking met Hellevoetsluis en Westvoorne en in breder verband met Nissewaard krijgt steeds meer inhoud en vorm. Bestuurlijk werken we samen in de nieuw gevormde Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, waartoe we ons als Brielle vanwege de mobiliteitsvraagstukken en in economische zin altijd op een of andere wijze zullen verhouden. De nieuwe gemeentelijke taken in het sociale domein en de zorg zullen nog heel veel nieuwe uitdagingen voor gemeenten opleveren, want we staan pas aan het begin. En zo zijn er nog veel meer ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de toekomst van Brielle.

Er is kortom geen enkele aanleiding om te denken dat een door de Kroon benoemde burgemeester niets meer te doen zal hebben. Ook in Brielle zullen de mouwen opgestroopt moeten worden!

Gelukkig maar!