Tachtig jaren jong

Week 09 - 2019

De 1 April Vereniging viert dit jaar haar 80ste verjaardag. Een respectabele leeftijd, waarvoor hartelijke felicitaties op zijn plaats zijn. De vereniging is vooral bekend vanwege de jaarlijkse 1 Aprilviering. Maar ze doet veel meer, zoals het organiseren van de historische kledingwinkel Gouden Naald met de jaarlijkse modeshow, de verkiezing van Poorter van het Jaar en bezoeken aan andere steden met een vergelijkbare historische betekenis. Ook berust het beheer van Het Kruithuis bij de vereniging, evenals het geuzenschip de Prince Admirael. Vanwege de tentoonstelling over de 80-jarige oorlog werd het Rijksmuseum met een bus vol in 16e eeuwse kledij gestoken leden met een bezoek vereerd. In 2017 was er op uitnodiging van de provincie een grote afvaardiging in historische kleding present bij Prinsjesdag. Met het geuzenschip werd zelfs SAIL Amsterdam al een keer aangedaan. Dat baarde allemaal veel opzien en bracht veel positieve publiciteit voor Brielle teweeg. Hierdoor weet de vereniging Brielle telkens weer op een prachtige manier op de kaart te zetten. 

Brielle is gezegend met meer verenigingen en stichtingen die al een zeer gerespecteerde leeftijd hebben. Het stedelijk museum De Tachtigjarige Oorlog bijvoorbeeld, dat als Trompmuseum in 1912 werd opgericht. De stichting Asyl voor Oude en Gebrekkige Zeelieden is zelfs nog ouder;1872. Maar ook dat valt in het niet bij het Fonds Vrouwe Briell’van Ellemeet uit 1681 of de stichting Merula Weeshuis uit 1552. En dan is er nog het Catharina Gasthuis, waarvan de stichtingsakte uit 1326 dateert. Ook een aantal verenigingen telt in dit rijtje mee. Voetbalvereniging Brielle bijvoorbeeld komt voort uit Wit-Rood-Wit dat in 1919 het groene veld voor het eerst betrad. Viert vv Brielle dat 100 jarig bestaan dit jaar eigenlijk wel? Hengelsportvereniging De Watergeus stamt uit 1910. En neem turnvereniging Brinio uit 1896. De oudste vereniging van Brielle is bij mijn weten onze plaatselijke harmonie Libertatis Primitiae, dat in 1890 werd opgericht. Deze verenigingen en instituties hebben allemaal gemeen dat ze nog springlevend zijn en de tand des tijds prima hebben doorstaan. 

De 1 April Vereniging grijpt het jubileum aan om nieuwe leden te trekken. Men wil naar de 1000 leden. Ik kan het belang van dat streven niet voldoende onderstrepen. Brielle is zonder 1 April en zonder de 1 April Vereniging niet denkbaar. Zo’n belangrijke vereniging verdient zeker dat minimaal 5 procent van de inwoners van Brielle lid is. Dus geef u op als u nog geen lid bent. U krijgt er nog een prachtige penning als cadeau op toe. En nog vele jaren prachtige 1 April vieringen!