Stedenband

 week 17 - 2015

Op 1 april en volgende dagen heb ik voor het eerst kennis gemaakt met collega’s uit de zustergemeente van Brielle in Tsjechië, Havlíčkův Brod. Een delegatie van drie bestuurders, een tolk en nog enkele andere inwoners uit die stad waren bij ons op bezoek. Niet alleen om met volle inzet  1 April mee te vieren, maar ook om een aantal zaken te bekijken en kennis uit te wisselen. Zo hebben we werkbezoeken gebracht aan de 2e Maasvlakte, zorgboerderij Op Aarde, het Aardwarmteproject van de tuinders en ‘t Dijckhuis in Vierpolders. Natuurlijk hebben we ook een aantal bijzondere plekken in de Brielse vesting bekeken, waaronder de nieuwe Meester Eeuwout school. Bovendien hebben we een zeer plezierige  avond samen met het Stedenband Comité Brielle – Havlíčkův Brod doorgebracht, omlijst met prachtige folk music.

Ik heb van die paar dagen met onze Tsjechische collega’s enorm genoten. De taalproblemen bleken met beurtelings Engels en Duits goed op te lossen. En als we er niet uitkwamen, zeker bij de technische informatie die soms werd gewisseld, was er de hulp van de tolk, een spontane  lerares Engels die in Havlíčkův Brod woonachtig was. En er was voldoende stof om met elkaar te bespreken en uit te wisselen.

De stedenband tussen Brielle en Havlíčkův Brod is dit jaar 30 jaar oud. Zo lang is het al weer geleden dat op initiatief van de toenmalige burgemeester van Brielle, Cor de Ronde, deze stedenband tot stand kwam. Het was de eerste stedenband die tussen een Nederlandse en Tsjechische gemeente tot stand kwam. De meeste stedenbanden van Nederlandse gemeenten met Oost-Europese gemeenten dateren van na de val van het IJzeren Gordijn.

In die 30 jaar is er heel veel veranderd. Na de Fluwelen Revolutie in 1989 is Tsjechië (toen nog Tsjechoslowakije) van een centralistisch  bestuurde satellietstaat onder controle van de Sovjet Unie, weer een vrij en onafhankelijk democratisch land geworden en onderdeel geworden van de Europese familie. De ontwikkelingsachterstand die er sociaal-economisch  en technologisch 30 jaar geleden nog was, is dankzij die democratisering en dankzij die aansluiting bij de Europese Unie zo goed als verdwenen. De eeuwenoude culturele en historische banden tussen Tsjechië en de andere Europese landen zijn weer in ere hersteld en de inspiratie gebleken voor nieuwe contacten en grensoverschrijdende initiatieven. We zijn het alweer bijna vergeten, maar nauwelijks 25 jaar geleden was economisch en sociaal verkeer tussen Nederland en Tsjechië vrijwel onmogelijk zonder allerlei hindernissen te nemen. Dat er toen toch al vijf jaar daarvoor  een partnerrelatie tot stand was gekomen tussen Brielle en Havlíčkův Brod,  moet dus heel veel doorzettingsvermogen hebben gekost.

Wat ik enkele weken geleden ervaren heb is dat de stedenband tussen beide gemeenten na al die jaren nog niets aan kracht en betekenis heeft verloren. Jaarlijks bezoeken de gemeentebestuurders elkaar over en weer. En datzelfde geldt voor allerlei verenigingen en organisaties uit de beide steden. Al enige maanden is er een tentoonstelling van kunstenaars uit Havlíčkův Brod in ‘t Dijckhuis in Vierpolders te bewonderen. En tussen 7  en 10 mei zullen ongeveer 130 Briellenaren, met de jubilerende harmonie Libertatis Primitae als kern, een bezoek brengen aan onze Tsjechische zusterstad. Dat zal vast een  mooie ervaring worden en aan die lange lijst van geslaagde contacten kunnen worden toegevoegd. Voor mijzelf geldt dat het mijn eerste bezoek aan Havlíčkův Brod zal zijn. Ik kijk er zeker naar uit.

Ook voor de toekomst is er genoeg reden om de contacten tussen de beide gemeenten intensief en warm te houden. De verdere Europese integratie maakt dat Nederland en Tsjechië steeds meer te maken krijgen met de zelfde Europese beleidsontwikkelingen en – uitvoering. Ook worden evenals in Nederland de Tsjechische gemeenten steeds meer verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid op het gebied van zorg, economie en innovatie. Er is dus ook in de toekomst nog veel uit te wisselen en te vergelijken.

Brielle en Havlíčkův Brod kunnen nog veel van elkaar leren en genieten!