Regionieuws moet blijven

week 41 - 2019

De Brielsche Courant is opgehouden te bestaan. Ik heb het niet zien aankomen. Met het wegvallen van deze krant, waarvan de eerste editie 150 jaar geleden verscheen, valt er opnieuw een gat in de regionale journalistiek. Dat betreur is zeer. Deze gratis huis-aan-huis krant bevatte wel erg veel pagina’s met advertenties en sport, maar ik koesterde de redactionele stukken.

De verslaggeving over de activiteiten in onze regio, de mooie portretten van bijzondere vrijwilligers en de soms schmierende columns van Klaas Schipper, ik zal ze missen. Dat ik niet de enige ben, blijkt wel uit de regen aan klachten als de huis-aan-huis bladen eens niet bezorgd werden. Veel Briellenaren zijn nog gehecht aan papieren kranten waar je de inkt van kunt ruiken. Ik heb al eerder geschreven over de toenemende armoede aan regionale journalistiek. We hebben in onze streek alleen nog de Voorne-Putten editie van het Algemeen Dagblad en Briels Nieuwsland. En de regionale omroepen TV West en LinQ. Daar mogen we onze handen voor dichtknijpen, want elders in het land is het nog minder. Helaas lijkt de redactionele ruimte – in tijd en geld – voor onafhankelijke journalistiek wel steeds krapper te worden. Voor onderzoekreportages of achtergrondartikelen is nog maar weinig tijd. Alles moet vlug en kort, omdat naast de papieren krant ook nog online verschijnende nieuwsberichten moeten worden gemaakt. Het is de vraag hoe lang de papieren krant nog blijft. Het verdienmodel van dagbladen schijnt steeds meer naar digitale berichten, vlogs en podcasts te kantelen. De jongste generaties lezen geen papieren kranten maar streamen hun informatie van internet. Het aantal vaste abonnees loopt daardoor terug en de afhankelijkheid van reclame wordt groter. De kwaliteit is daarmee niet altijd gediend.

Onafhankelijke regionale journalistiek is een belangrijke steunpilaar voor de lokale en regionale politiek. Noodzakelijk voor de informatievoorziening en opinievorming over de eigen gemeente of omgeving. Ik roep dat ook als er soms wat minder welgevallige berichten in de krant staan. Lokaal bestuur kan niet zonder media om boodschappen en besluiten te presenteren. En om meningsvorming en discussie daarover te bevorderen. Er zijn gelukkig meer mensen die zich zorgen maken. Landelijk wordt zelfs nagedacht over subsidie om lokale journalistiek in stand te houden. De regionale omroepen worden ook immers gesubsidieerd. Uiteraard kun je je afvragen hoe onafhankelijk je dan nog kunt zijn. Toch lijkt het mij het overwegen waard. Ook een nieuw, alleen online verschijnend journalistiek medium zou een waardevolle toevoeging kunnen zijn.