Regionale media: nooit genoeg!

week 8 - 2015

Ik ben nog van de generatie die graag papieren kranten verslindt.  Al decennia  lang lees ik dagelijks de Volkskrant, het AD en NRC Handelsblad. Zo nu en dan neem ik voor een x aantal weken ook nog een proefabonnement op het Financiële Dagblad of Trouw. Geen mooier moment dan op een vroege zaterdag- of zondagochtend met een verse kop thee of koffie de extra dikke weekend kranten met hun bijlagen doornemen. 

Mijn nieuwshonger beperkt zich echter niet tot de landelijke kranten. Ik ben ook gek op huis-aan-huis bladen. Het kan me niet schelen over welke gemeente ze gaan, maar ik mag graag de lokale en regionale nieuwtjes tot mij nemen. Vooral het politieke nieuws, want overal is er in de lokale politiek wel iets  te beleven. Een wethouder presenteert een ambitieus bouwplan, een burgemeester roept iets over de veiligheid in de gemeente of een kritische bewonersgroep maakt een collegevoorstel met de grond gelijk. Ondernemers lijken vooral altijd boos op het gemeentebestuur te zijn. Ik lees het met een hoge blik van herkenning.

Eigenlijk is er tussen die lokale of regionale gratis bladen niet zo heel veel verschil. De onderwerpen en de regio of gemeente zijn anders, maar in de opmaak of in de redactionele benadering lijken ze erg op elkaar. Het is niet altijd heel erg diepgravend nieuws en ook niet altijd op eigen nieuwsgaring gestoeld.  Soms zie je tussen de vele advertenties zelfs een journalistiek overkomend bericht dat feitelijk niet meer is dan een letterlijk overgeschreven persbericht van een of andere belangenclub. Je ziet het er ook vanaf dat de meeste lokale media op zijn best gedreven worden door slechts een of enkele parttime redacteurs. Dankbaar voor elk ingezonden bericht dat zonder spel fouten wordt aangeboden. Liefst met een scherpe foto erbij geleverd!
Ondanks dat gevoel van lichte weemoed, is er vanuit democratisch oogpunt wel enige reden ons zorgen te maken over de regionale  media. De regionale journalistiek is namelijk de afgelopen decennia behoorlijk achteruit gegaan. Had iedere regio eind vorige eeuw nog zijn eigen regionale dagblad, tegenwoordig moeten we het doen met hooguit enkele pagina’s in een krant als het AD en de huis-aan-huis bladen die volledig op reclame inkomsten drijven. De situatie dat er iedere raads- en commissievergaderingen een goed ingevoerde regionale journalist op de tribune zat, is verleden tijd. Volgens  een recent  rapport “Nieuwsvoorziening in de regio, 2014” heeft die verschraling in de regionale media ernstige gevolgen voor het functioneren van de lokale democratie.

Met name de inwoners uit  kleine gemeente, zouden namelijk vier keer minder lokaal nieuws onder ogen krijgen dan de inwoners uit grote gemeenten. Er zijn volgens het rapport zelfs gebieden waar lezers, kijkers en luisteraars nagenoeg verstoken zijn van maatschappelijk relevant nieuws. De  nieuwe online nieuwsmedia of de social media kunnen hier niet voldoende compensatie voor bieden. Uiteraard is die constatering zeer zorgwekkend. Want iedereen beseft dat goede informatie de basis is voor iedere vorm van burgerparticipatie. En  dus ook een enorm belangrijke succesfactor voor de democratische besluitvorming vormt. Er is dus wel degelijk reden tot zorg.

Mijn indruk is dat we in Brielle en op Voorne-Putten in dit licht overigens nog relatief gezegend zijn.  De editie Voorne-Putten van het AD biedt zo nu en dan ruim aandacht aan de problematiek in onze gemeente. Dat gebeurt ook zeker in het Briels Nieuwsland, de Brielsche Courant of de Dichtbij, editie Voorne-Putten, die  ik wekelijks in mijn brievenbus aantref. Ook de lokale radio en tv op Voorne Putten doen hun best om het nieuws uit de regio te verslaan. Natuurlijk mis je wel eens de diepgang en zou je wat meer achtergrond informatie of – kennis willen lezen. Maar laten we blij zijn dat er nog geschreven nieuws over onze gemeente wordt gemaakt. Zelfs als dat nieuws kritisch is en niet altijd even genuanceerd,  vind ik het een genot om het  tot mij te nemen. Daarom mag er wat mij betreft nog veel meer over Brielle en de regio geschreven worden. Van regionale journalistiek krijg  je namelijk nooit genoeg!