Politiek actief

week 6 - 2016

“Politiek is slecht voor je karakter, slecht voor je huwelijk en slecht voor je lever”, aldus de vroegere  smaakmakende journalist W.L. Brugsma. Ik moest aan dit citaat denken toen ik nadacht over wat ik zou zeggen tegen de deelnemers aan de cursus “Politiek Actief”. Onlangs zijn in Brielle 17 deelnemers aan deze training van start gegaan. De cursus is bedoeld om meer kennis en inzicht te krijgen in hoe lokale politiek in elkaar steekt en functioneert. Het initiatief is genomen door de raadsgriffier van Brielle, Leo van Steijn, daartoe van harte gesteund door de gemeenteraad.

Ik ben erg blij met dit initiatief.  Ik juich het zeer toe dat meer inwoners een beetje weten hoe een gemeente bestuurd wordt en hoe je daar als inwoner invloed op kunt uitoefenen. Maar daarnaast hoop ik dat een aantal deelnemers zo enthousiast wordt dat ze zelf ooit kandidaat willen worden voor de gemeenteraad. Wie weet leidt deze oriëntatie ertoe dat in maart 2018 – als de volgende raadsverkiezingen plaatsvinden – er een aantal nieuwe en jonge mensen op de lijsten van de politieke partijen verschijnt.

Zonder te kort te willen doen aan de huidige raadsleden of bestuurders, de lokale politiek kan best wat nieuw bloed gebruiken. Dat is niet alleen in Brielle zo, maar overal. Het aantal leden van politieke partijen is namelijk snel terug gelopen in Nederland. Slechts 2,5 procent van de volwassen Nederlanders is lid van een politieke groepering en de vergrijzing slaat ook bij het politieke vrijwilligerskader hard toe. Dat betekent dat de belangrijke recruteringsfunctie van politieke partijen in het gedrang komt.

De politiek is echter verre van populair op dit moment en politici staan niet bepaald  hoog op de lijst van meest begeerde beroepen. Wie de krant of andere media bijhoudt weet waarom. Als politicus doe je het in de ogen van de vele commentatoren namelijk niet snel goed, om niet te zeggen altijd faliekant verkeerd. Niet zelden zijn scheldwoorden je deel, waarbij “zakkenvullers” nog één van de minst kwetsende is. Wie wil er dan nog zijn nek uitsteken?

En toch begrijpt iedere weldenkende Nederlander dat zonder politici een land of gemeente niet kan functioneren. Want je kunt eindeloos veel medezeggenschap en inspraak of debatten organiseren, uiteindelijk zal ieder maatschappelijk vraagstuk tot besluitvorming moeten komen. En dus zal er altijd een klein deel van de inwoners aangewezen of gekozen moeten worden die de verantwoordelijkheid en het vertrouwen krijgen om die besluiten te nemen of voor te bereiden. Dat vraagt om kundige mensen, in staat om te luisteren en te wikken en te wegen, maar ook om knopen door te hakken en zich daarover te verantwoorden en sturing  te geven aan de uitvoering ervan.

Zonder bekwame mannen en vrouwen die bereid zijn een aantal jaren van hun leven die verantwoordelijk te dragen, zou het in ons land dus een stuk beroerder gaan. Politici zouden daarom in de regel meer geprezen moeten worden, dan verguisd, uiteraard zonder de kritische houding te laten varen. Politiek kan immers niet zonder kritiek en discussie zal er dus altijd zijn.

Zelf heb ik mijn actieve rol in de politiek altijd als een soort ‘maatschappelijk corvee’ beschouwd. Iets wat je tijdelijk doet, maar met volle overgave en in volle bewustzijn van de verantwoordelijkheid die je draagt.  Het is ook een grote eer om volksvertegenwoordiger te zijn. Uit eigen ervaring kan ik bovendien zeggen dat je zelden de kans krijgt met zo veel veelzijdige zaken in aanraking te komen als in de politiek. En als je ook nog blijft zorgen voor een beetje sociaal leven naast de politiek en de alcohol niet al te rijkelijk laat vloeien, is het een geestverruimende ervaring die je vormt voor het leven.

Dat is wat ik graag meegeef aan de deelnemers van de cursus Politiek Actief in Brielle.