Politiebureau sluit

week 4 - 2020

In mijn nieuwjaarsrede heb ik verteld dat het politiebureau in de Langestraat dit voorjaar zal sluiten. Een besluit van het regionale veiligheidsoverleg uit oktober 2014. Vanwege de opdracht aan de toen net gevormde Nationale Politie om fors te bezuinigen. Ik was op dat moment een week (waarnemend) burgemeester in Brielle en helaas niet in staat om daar nog veel invloed op uit te oefenen. Wel heb ik vijf jaar dit besluit nog aangevochten en weten uit te stellen. Een keer waren de verhuisdozen zelfs al ingepakt en het politie uithangbord van de gevel geschroefd. Door ingrijpen van de toenmalige eenheidschef kon dat worden teruggedraaid…. maar dat vermaledijde besluit bleef overeind. Hoop ontleende ik ook nog even aan de nieuwe landelijke korpschef Erik Akerboom. Hij uitte zijn twijfels over het sluiten van lokale politiebureaus, omdat dit volgens hem niet bijdroeg tot het veiligheidsgevoel van mensen. Ook de nieuwe werkwijze van het basisteam Haringvliet om met decentrale opkomstteams te gaan werken, met eigen opkomstlocaties, gaf een beetje hoop. Het doel daarvan was de politie weer zo dicht mogelijk bij de bewoners te laten werken. Door de vorming van de Nationale Politie was de politie teveel op afstand komen te staan. Een prima ontwikkeling dus, dat decentraal werken. In ons politiebasisteamgebied Haringvliet beschikken de opkomstteams op Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis en Rozenburg nu over eigen opkomstlocaties, waar de auto’s staan en de wapens kunnen worden opgeborgen. Alleen het opkomstteam Brielle-Westvoorne heeft straks dus geen eigen opkomstplek meer. 

In Hellevoetsluis wordt het politiebureau momenteel ingrijpend verbouwd. Bedoeld voor het hele basisteam Haringvliet. Ik gun de politie deze moderne, nieuwe werkomgeving van harte. Maar voor onze in Brielle en Westvoorne werkzame agenten betekent de sluiting van ons politiebureau dat ze dagelijks anderhalf uur kwijt zullen zijn voor heen en weer reizen. Dit doet afbreuk aan hun inzetbaarheid voor onze woonkernen. En bevordert het vaak gehoorde gevoel van mensen dat de politie te weinig zichtbaar is. 

Om dit te voorkomen gaan we in Brielle een politiesteunpunt inrichten. Bij voorkeur in het Stadskantoor. Met enkele werkplekken voor de agenten, de mogelijkheid om 24/7 gebruik te maken van de koffie/thee faciliteiten en de sanitaire voorzieningen. Maar ook met de mogelijkheid om spreekuren te houden voor inwoners die wat langer over hun zorgen met onze wijkagenten willen doorpraten. Op deze wijze hopen we de politie dichtbij ons te behouden. En de samenwerking met de Boa’s te versterken. Zo maken we van een slechte ontwikkeling hopelijk toch nog iets goeds!