Politici in de dop

week 52 - 2016

De laatste brief die ik dit jaar heb afgehandeld was meteen een van de leukste. Hij was aan de burgemeester gericht en kwam van Finn en Boris, beiden 10 jaar oud en wonende in de Nieuwstraat.

-----

“Burgermeester van Briele. Wij willen dat de Bieb in de binnestad blijft. We kunnen er namelijk lekker makkelijk heen. In de dukdalf niet, want daar is een drukke weg en er wonnen niet veel mensen dichtbij. er zullen ook veel minder mensen/kinderen naar de bieb gaan, zo kunnen kinderen meer problemen met lezen krijgen. Wilt u alstublieft iets terug schrijven. “

-----

De brief van deze twee jonge Briellenaren spreekt mij zeer aan. In de eerste plaats omdat het hier gaat om twee jonge lezers, twee kinderen die van lezen houden. Ik proef zelfs iets van een boekenverslaving. Ik vind dat geweldig, omdat ik er vast van overtuigd ben dat het op jonge leeftijd beginnen met lezen een grote bijdrage levert aan de taalverwerving en het taalgevoel. Iets waar je je hele leven plezier van hebt.

Maar ik vind het ook geweldig dat deze twee jongens opkomen voor het behoud van hun bibliotheek op de huidige plek. Omdat ze op hun jonge leeftijd hiervoor in actie komen. Het is helemaal niet zo makkelijk om die stap te zetten en de burgemeester aan te schrijven. Deze jongens maken zo al goed gebruik van hun democratische recht. Het is heel prijzenswaardig om kritisch te volgen wat de gemeente allemaal doet en daarover eventueel aan de bel te trekken. Ik hoop dat de twee jongens ook dit hun hele leven zullen blijven doen.

Wat ik wel moeilijk vind is dat ik hun zorgen over de verplaatsing van de bibliotheek niet weg kan nemen. Ik vrees namelijk dat ze door mijn reactie enigszins teleurgesteld zijn.  Maar ik hoop dat ik uit kan leggen aan Finn en Boris waarom ervoor gekozen is om de bibliotheek naar de Dukdalf en het Brestheater te verplaatsen.

In mijn antwoord aan Boris en Finn heb ik geschreven dat straks veel meer kinderen uit Brielle gebruik kunnen maken van de bibliotheek. Als het Cultuurhuis klaar is wordt namelijk ook Bibliotheek op School ingevoerd. Dat betekent dat er speciale programma’s voor kinderen worden gemaakt, die gericht zijn op het leren lezen en gebruikmaken van de bibliotheek. Voor de drie  basisscholen rondom het nieuwe Cultuurhuis betekent het dat zij de bibliotheek vrijwel  in huis krijgen. Dat programma zal overigens ook worden ingevoerd op de twee basisscholen binnen de vesting en op de scholen in Vierpolders en Zwartewaal.  Als Finn en Boris op het Geuzenschip of op de Meester Ewoutschool zitten, zullen ze dus ook met bibliotheek op school te maken krijgen en boeken op school kunnen lenen.

Natuurlijk is het wel zo dat Boris en Finn in de toekomst iets verder moeten fietsen naar de grote bibliotheek. Daar kan ik helaas niets aan veranderen. Maar wat wel weer fijn is dat de bibliotheek in de toekomst zeven dagen per week open zal zijn. Dus de mogelijkheden om boeken terug te brengen en nieuwe te lenen zullen een stukje groter worden. Bovendien wonen er natuurlijk ook heel veel kinderen in Brielle die straks dichterbij de bibliotheek wonen dan nu het geval is. Die zullen juist blij zijn.

In de politiek moet je keuzes maken en het ene tegen het andere afwegen. Dat betekent dat je het niet altijd iedereen naar de zin kunt maken. Aan een besluit zitten voor sommigen soms nadelen, maar de voordelen voor anderen zijn dan groter. In dit geval is het pech voor Finn en Boris, maar een geluk voor hun leeftijdsgenoten die buiten de vesting wonen.

Ik hoop niet dat Finn en Boris door mijn antwoord zodanig teleurgesteld zijn dat ze nooit meer een brief schrijven naar de burgemeester. Want ik denk dat Finn en Boris als politici in de dop nog heel vaak met goede ideeën zullen komen.  En goede ideeën van burgers kunnen we nooit genoeg krijgen!

Tot slot wens ik u allen nog een zeer gelukkig, gezond en succesvol 2017 toe!