Over 363 dagen

week 12 - 2017

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen vorige week heb ik uiteraard op de voet gevolgd. Zoals iedereen die in politiek geïnteresseerd is, begin je meteen al te bedenken wat voor gevolgen die uitslag kan hebben voor de toekomst van ons land. Ik was vooral heel blij met de hoge opkomst van ruim 80%. In Brielle zelfs 83,3 procent. Ook relatief veel jonge kiezers hebben gestemd. Fantastisch!

De resultaten in Brielle hadden natuurlijk mijn bijzondere aandacht. Want over precies 363 dagen, op 21 maart 2018, vinden er de gemeente raadsverkiezingen.  Als burgemeester kijk je  dan toch al een beetje vooruit wat die resultaten voor de uitslag in Brielle kunnen betekenen. Niet dat je de populariteit van de landelijke politieke partijen één op één naar gemeenten mag vertalen. Landelijke en lokale verkiezingen verschillen immers van elkaar doordat over het algemeen  minder landelijke en meer lokale partijen meedoen.  Maar de algemene trends in populariteit voor de diverse partijen wegen zeker mee bij de lokale uitkomsten zo leert de ervaring.  Voor de verliezers bij de TK-verkiezingen reden om er richting de raadsverkiezingen een schepje bovenop te doen. Maar ook voor de winnaars absoluut geen reden om tevreden achterover te hangen. Niets zo veranderlijk als een kiezer, heden ten dage!

Het gaat bij lokale verkiezingen uiteraard om andere prangende kwesties dan in de Tweede Kamer. In Brielle zitten nu toe vijf landelijke partijen in de gemeenteraad. In volgorde van grootte zijn dat SP, VVD, CDA, D66 en PvdA. Op grond van hun scores in Brielle bij de Tweede Kamerverkiezingen zouden ook de PVV en GroenLinks in aanmerking kunnen komen voor één of meerdere zetels in de Brielse gemeenteraad. Ook zou het kunnen dat zich ook in Brielle nog een of meer lokale partijen aanmelden om mee te gaan doen, zoals dat in buurgemeenten  het geval is. Het politieke speelveld in Brielle zal er dan anders uit komen te zien. In ieder geval valt er genoeg te kiezen.

Voor alle politieke partijen in Brielle betekent het dat zij in 2017 flink aan de bak moeten om de raadsverkiezingen voor te bereiden. Niet alleen een lokaal verkiezingsprogramma samenstellen, maar ook een lijst met kandidaten die bereid en in staat zijn om in de periode 2018-2022 goede volksvertegenwoordigers te zijn. Die belangrijke verantwoordelijk rust op de schouders van de besturen van de lokale partijen. Een taak die nog niet zo eenvoudig is. Het raadslidmaatschap is de laatste jaren namelijk niet gemakkelijker geworden door de toegenomen druk van buitenaf en de uitbreiding van taken van gemeenten. Het is niet alleen meer lokaal goed kunnen opereren, maar ook de regionale belangen kunnen dienen. Kunnen samenwerken is een belangrijke vereiste: in je eigen fractie, met andere fracties in de raad en ook met collega-raadsleden uit de regio. Politieke resultaten bereik je namelijk met elkaar, niet alleen.  Zoals de Raad voor het Openbaar Bestuur in oktober 2016 nog in een advies verwoordde: raadslid zijn is net als bij wethouders en burgemeesters niet alleen een ambt, het is ook een ambacht!

Van toekomstige raadsleden wordt veel gevraagd. Om het naast een betaalde baan goed vol te houden, zullen zij moeten letten op hun gezondheid  en thuisfront. Ik heb grote bewondering voor diegenen die straks – opnieuw of voor het eerst – op willen gaan voor een plaats op een kandidatenlijst. Er is niets mooier dan een of enkele raadsperioden het ambt van volksvertegenwoordiger te vervullen. Je kunt er enorm veel van leren en ook veel van jezelf in kwijt. Ik kan mede uit eigen ervaring iedereen aanraden om het te doen. De schoen past echt meer mensen dan u misschien denkt.

Ik hoop dat in Brielle veel mensen de ambitie voelen om over een jaar gekozen te worden tot raadslid van deze gemeente.