Onze beste vriend

week 4 - 2018

Deze week was ik samen met de andere burgemeesters op Voorne aanwezig bij de aftrap van ‘het vernieuwend werken’ van de basis eenheid Haringvliet van de Nationale Politie. Een eenheid die de drie gemeenten op Voorne omvat, maar ook Goeree Overflakkee en Rozenburg. In partycentrum Ri-Jo in Hellevoetsluis waren zeker honderdvijftig agenten aanwezig om dit moment mee te maken.

Met het vernieuwend werken wordt door deze politie-eenheid een nieuwe manier van werken geïntroduceerd. Die kenmerkt zich door een decentrale structuur en een hoge mate van zelfsturend werken. De eenheid is vanaf komende week opgedeeld in vier opkomstteams, die allen de beschikking krijgen over een eigen opkomstlocatie. Ieder opkomstteam bestaat uit ca. 30 agenten, die verantwoordelijk worden voor hun eigen gebied. Eén van de vier teams is het team Brielle-Westvoorne, waarvoor een nieuwe opkomstlocatie op het bedrijventerrein Pinnepot in Oostvoorne tot stand wordt gebracht. Tot het zover is, blijft het politiebureau in de Langestraat in Brielle volledig in gebruik. Ook komt er een (beperkt) steunpunt voor de politie in de brandweerkazerne aan de Krammer.

Het startmoment van het vernieuwend werken was niet alleen voor de aanwezige agenten een moment om blij van te worden, maar zeker ook voor de burgemeesters. Want die hebben de laatste jaren best wel zorgen gehad over de effecten van de vorming van de Nationale Politie. De enorme reorganisatie en bezuiniging die daarmee gepaard gingen, leidden tot veel onrust en onzekerheid op de werkvloer. Daar hadden we op lokaal niveau ook als bestuurders soms last van. Ik had regelmatig het gevoel dat de centralisering van de politie leidde tot minder handelingsruimte voor de agenten op straat, in onze buurten en wijken die de veiligheid moeten handhaven. Een zorg die ook uit landelijke evaluatierapporten naar voren kwam.

Met de nieuwe decentrale manier van werken krijgen de professionele kracht en expertise van de agenten op straat weer meer erkenning en vertrouwen. En kan de lokale inzet weer centraal komen te staan. Een ontwikkeling die door de agenten met groot enthousiasme opgepakt wordt. Dat maakte die startbijeenkomst wel duidelijk. Dat kan volgens mij alleen maar tot nog betere resultaten leiden.

Ik neem overigens mijn pet af voor hoe de agenten op al die ontwikkelingen rond de vorming van de Nationale Politie hebben gereageerd. Tijdens de enorme ‘verbouwing’ van het apparaat is de winkel immers wel gewoon open gebleven. De prestaties en resultaten zijn overeind gebleven. De agenten zijn nog steeds enorm betrokken bij hun werk en hun missie van veiligheid en orde en rust brengen. Met het vernieuwend werken wordt weer ingezet op datgene waar de politie voor staat: midden in de lokale gemeenschap staan, nauw samenwerkend met de lokale ketenpartners en samen met ondernemers en inwoners werken aan veiligheid en hulpverlening.

Vandaar dat ik met een goed gevoel en veel vertrouwen van die startbijeenkomst ben teruggekomen. De politie wordt op deze manier weer heel snel onze beste vriend!