Onkreukbaar bestuur

week 33 - 2017

Na terugkeer van vakantie lag er een brief van de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Daarin werd aan burgemeesters gevraagd in aanloop naar de raadsverkiezingen vooral ook aandacht te besteden aan het integriteitsbewustzijn van kandidaat raadsleden en kandidaat wethouders.

Toevallig had ik zelf op vakantie in het prachtige oude stadhuis van Tallinn, de hoofdstad van Estland, nog een houten paneel uit 1651 zien hangen, met de volgende (Latijnse) tekst:

     “Magistraat, wie je ook bent.
     Als u de dienst aanvaardt
     Achter deze deur, werp opzij
     Alle irritaties van uw persoonlijk leven.
     Boosheid, ergernis, vijandschap, vriendschap en gunst
     Draag uw persoon en uw zorgen over naar de samenleving
     Want zoals u bent naar anderen, eerlijk of oneerlijk
     Zo zult u staan voor God’s oordeel.”

Een mooie tekst om aan te geven dat integriteit van bestuurders ook een aantal eeuwen geleden al actueel was.

Elke schijn van belangenverstrengeling, bevoordeling van familie of vrienden, of strijdige financiële belangen moet worden voorkomen. Dat is al eeuwenlang een  belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van publieke gezagsdragers. En daarmee voor het vertrouwen dat burgers kunnen hebben in de bestuurders die gekozen of aangesteld zijn om over hen te besturen.

De Commissaris van de Koning heeft dus zeker een punt. In Brielle besteden we sinds een aantal jaren aandacht aan integriteit. Zo hebben we via gedragscodes voor raadsleden en collegeleden bijvoorbeeld vastgelegd dat zij integer horen te handelen. Onze ambtenaren leggen bij het in dienst treden allemaal een ambtseed of -belofte af, waarin zij ook beloven zich eerlijk en integer te gedragen. Zij verklaren daarmee altijd het algemene belang en nooit het eigen belang te zullen dienen. Ook hebben wij met enige regelmaat  voor de raadsleden, het college van B&W en onze medewerkers trainingen of bijeenkomsten over dit onderwerp. We willen het onderwerp actief blijven benaderen, het mag geen dode letter worden, verborgen in de laden van personeelszaken.

Gedragscodes, verklaringen en trainingen bieden nog geen 100 procent garantie. Ze helpen wel ons bewust  te maken en te houden van wat onze normen en waarden zijn. En welke sancties er volgen als men zich er niet aan houdt. Ook van de nieuw gekozen raadsleden en wethouders zal daarom volgend jaar weer gevraagd worden de gedragscodes te ondertekenen. Door de commissie uit de raad die de geloofsbrieven onderzoekt, zal ook gecontroleerd worden of er geen onoverkomelijke risico’s zijn van belangenverstrengeling en strijdige financiële belangen. Wie zich verder wil verdiepen kan de website bezoeken: www.politiekeambtsdragers.nl.

Een onkreukbaar bestuur, dat is waar onze inwoners, instellingen en bedrijven recht op hebben!