Ondernemersvriendelijk

Week 14 - 2019

Maandag 25 maart werden economiewethouder André Schoon en ik op een plezierige manier “overvallen”. Brielle bleek door MKB Nederland Rotterdam-Rijnmond verkozen te zijn tot de MKB vriendelijkste gemeente van Zuid-Holland. Dat prachtige predicaat mogen we de komende twee jaar dragen. De onderscheiding in de vorm van een groot bord, werd ons persoonlijk overhandigd. Een prachtige opsteker voor wethouder André Schoon en onze medewerkers economie. 


We zijn er trots op dat ondernemers ons op alle bevraagde aspecten van dienstverlening een hele dikke voldoende geven. Volgens MKB Nederland heeft Brielle een opmerkelijke opmars gemaakt. In 2013 bungelde de gemeente nog in de onderste regionen van Zuid-Holland. Vorige editie, in 2016, was er al een verbetering zichtbaar. Buurgemeente Hellevoetsluis was toen de trotse winnaar. Nu, in 2019, heeft Brielle de sprong gemaakt naar de eerste plek. 


Ik zie deze eervolle uitverkiezing als het resultaat van bewust ingezet beleid en grote inzet door zowel  gemeente als ondernemersverenigingen. Dat zijn de Brielse Belangen Vereniging, de Ondernemersvereniging Brielle Business to Business (OVB-B2B) en de vorig jaar opgericht Ondernemersvereniging Seggelant. De onderlinge relatie is de laatste jaren daardoor sterk verbeterd. We hebben jaarlijks nu vaste netwerkbijeenkomsten voor ondernemers, die we samen met de ondernemersverenigingen organiseren. In 2017 is de Ondernemersprijs in het leven geroepen en in twee jaar al een groot succes geworden. Het aantal overleggen – zowel ambtelijk als bestuurlijk – tussen gemeente en ondernemers is  talrijk. En hoewel MKB opmerkt dat we nog zo iemand missen beschikken we in de persoon van Debby Dubach over een prima accountmedewerker voor het bedrijfsleven. En centrummanager Harry Swart zorgt voor zeer directe lijnen tussen de binnenstadondernemers en de gemeentelijke organisatie. 


De houding van onze medewerkers en bestuurders is dat we zoveel mogelijk proberen mee te denken en oplossingen te vinden. Vanuit het gemeenschappelijke besef dat we elkaar nodig hebben. Onze middenstanders hebben het moeilijk door de groeiende online aankopen. Door onze vrijwilligerspassen en mantelzorgbeloningen, en ook de eindejaarspakketten voor de medewerkers, te koppelen aan de klantenspaarkaart van de Brielse winkels, proberen we ook nog wat financiële impulsen aan onze winkeliers te geven. Het zijn succesvolle acties. Toch moet en kan er nog meer gebeuren, zoals MKB Nederland ook aangeeft. Daar gaan we de komende jaren weer flink aan werken. Het aanstaande jubileumjaar 2022 kan daarvoor een mooi perspectief bieden.