Nieuwe visie voor de binnenstad

week 40 - 2017

Deze week is de visie voor de binnenstad en de haven in de publiciteit gebracht. Een visie op de functies en mogelijke herinrichting van de Brielse vesting, de haven en het water in de stad. Met als doel Brielle ook de komende 20 jaar een aantrekkelijke stad voor bewoners, bedrijven en bezoekers te laten blijven.

Wethouder André Schoon gaf een mooi interview aan het Algemeen Dagblad over de ambities die het College van B&W met Brielle heeft. De visie moet de komende weken nog breed in de samenleving besproken en becommentarieerd worden. Want draagvlak creëren en mensen die zich verbonden voelen met de visie vormen misschien wel de belangrijkste voorwaarden voor succes. Want met daadkracht en veel investeringsgeld red je het niet. De visie moet van iedereen zijn. Niet alleen de gemeente, ook ondernemers, winkeliers en bewoners zullen zich samen moeten inzetten om de visie om te zetten in realiseerbare plannen. De eerste reacties waren gelukkig positief en hoopgevend. Later dit jaar zal de gemeenteraad een besluit over de visie moeten nemen. Daarna kan de uitwerking in diverse deelplannen van start gaan.

Voor de realisering van de opwaardering van de Brielse binnenstad en haven wordt een periode van 10 jaar genomen. Dat lijkt lang, maar het is korter dan je denkt. Die tijd is ook wel nodig. Met name voor de beoogde fysieke aanpassingen zijn doorgaans lange procedures nodig, niet alleen voor de concrete planuitwerking maar ook voor inspraak en realisatie. Toch zullen als het mee zit in 2018 al een paar eerste maatregelen zichtbaar kunnen worden. Ik hoop op grote eensgezindheid, een grote bereidheid om mee te denken, vanuit een gezamenlijk gevoel van urgentie en liefde voor onze mooie stad.

Toevallig zag ik ook het plan voor de Brielse binnenstad en haven dat in 1991 door het toenmalige gemeentebestuur is gepresenteerd. Het heette “Brielle – Geuzenstad. Toeristisch-recreatief actieplan”. Oudere inwoners van onze gemeente zullen zich dit misschien nog kunnen herinneren. Ik kreeg dit plan afgelopen zaterdag overhandigd door Arie Boertje. Hij nam die dag – na bijna 50 jaar in onze gemeente actief te zijn geweest - definitief afscheid als veerman en botenverhuurder aan het Brielse Meer. Bij die gelegenheid mocht ik hem nog even toespreken. Hij bleek in 1991-92 bij allerlei overleggen over de uitwerking van dat plan uit 1991betrokken te zijn geweest. Het dossier dat hij daarover had bewaard, overhandigde hij mij met veel genoegen.

De aanleiding voor dat grote plan uit 1991 was niet veel anders dan de net gepresenteerde visie uit 2017. Brielle aantrekkelijk maken voor toeristen, met respect en behoud van het rijke cultuurhistorische erfgoed en verleden. Een belangrijk deel van de sterkte-zwakte analyse die nu is gemaakt, was toen al aan de orde. Een ambitieus plan was het in 1991, met investeringen van vele miljoenen guldens, die overigens voor een deel voor subsidie van Economische Zaken in aanmerking kwamen. Het is mooi om te constateren dat een aantal voorstellen in dat plan ook daadwerkelijk tot stand zijn gekomen. Zoals het parkeer- en evenemententerrein achter de huidige Jumbo en de verbetering van de smalle toegangspoort aan de Kaaistraat. Maar er zijn ook voorstellen die nooit zijn gerealiseerd, zoals een hotel bij de haven aan het Brielse Meer en meer passantenplaatsen in de haven en grachten.

Met de nieuwe visie zijn er nieuwe kansen om Brielle nog mooier en aantrekkelijker te maken. Ik hoop dat we die kansen met volle overtuiging omarmen en oppakken. Met zijn allen!