Niet om over te lachen!

week 19 - 2019

Op Koningsdag in Amsterdam zijn diverse jongeren onwel geworden door het gebruik van lachgas volgens diverse media. De ingrediënten voor het jezelf van een kort maar hevig roesje te voorzien, werden daar op diverse plekken op straat verkocht. Meer dan wat ballonnen en gaspatronen – dezelfde die men ook voor een slagroomspuit gebruikt – heb je er niet voor nodig. Voor € 12,49 voor 50 stuks kun je ze in de grote supermarkt vinden. Ondanks dat lachgas een moment van gelukzaligheid geeft dat vergelijkbaar is met andere verdovende middelen, is lachgas door de wetgever nog steeds niet als drug en verboden middel aangemerkt. Wel komen steeds meer berichten naar buiten over de ernstige gevolgen die lachgas op mensen kan hebben. Het gebruik van lachgas kan onder omstandigheden wel degelijk levensbedreigend zijn door zuurstofgebrek of tot ernstige verwondingen leiden. Zie ook wat de drugs info site van het Trimbosinstituut, hierover meldt.

Ik maak mij dus grote zorgen over dit groeiende gebruik van lachgas in het uitgaansleven, want het gebeurt ook op steeds grotere schaal in Brielle. Op Goeree Overflakkee zorgde het gebruik van lachgas eerder bijna voor een dodelijke afloop bij een van de gebruikers. Naar aanleiding hiervan heb ik enkele maanden geleden alle horecaondernemers en sportverenigingen een brief gestuurd over de risico’s van lachgas en ze opgeroepen daar geen gelegenheid meer voor te bieden.

De brief was mede geïnspireerd door ouders die zich eveneens verontrust toonden en die mij hierover benaderden. Ze wezen mij er bovendien op dat er in Brielle ook in een bekende uitgaansgelegenheid lachgas werd verkocht en gebruikt.

Naast het versturen van deze brief, ga ik laten uitzoeken hoe we het gebruik van lachgas in Brielle tegen kunnen gaan. Een paar gemeenten hebben inmiddels besloten om het lachgasgebruik aan te pakken via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV staan de voorwaarden vermeld waaronder een vergunning kan worden verstrekt aan een horecaondernemer. Ik onderzoek of wij ook in Brielle op deze manier dit gezondheidsbedreigende middel voor jongeren om zeep kunnen helpen. De gemeenteraad moet hier natuurlijk wel eerst iets van vinden en een mogelijke aanpassing van de APV goedkeuren.

Het verkopen en kopen van de spullen voor het lachgas ervan kan ik niet verbieden. Uiteraard kan ik als burgemeester ook geen nieuwe wetgeving maken. Ik hoop dat het Kabinet en Tweede Kamer zich ook snel over dit nieuwe fenomeen gaan buigen. Wel hoop ik dat onze horecaondernemers mij willen helpen om dit nieuwe fenomeen de kop in te drukken en daar geen medewerking meer aan te verlenen. Niet alles wat niet verboden is, moet daarom maar worden toegestaan. Lachgas is niet om over te lachen!