Lokale politiek leeft

week 7 - 2018

Op een burgemeestersbijeenkomst ging het vorige week over “de erosie van de lokale politiek”. Nou staat de inleider, professor Andreas Kinneging, bekend als een conservatieve cultuurpessimist, maar het gekke was dat hij van diverse burgemeesters bijval kreeg. Het teruglopende aantal leden van politieke partijen, de verregaande versplintering die optreedt door steeds meer partijen die meedoen en zetels verwerven, de moeite van politieke partijen om kwalitatief goede kandidaten te vinden, de lage opkomst van kiezers en het afnemende gezag dat de politiek bij de burgers geniet, waren argumenten die werden genoemd.

Natuurlijk herken ik ook die ontwikkelingen wel. Maar toch heb ik nog veel vertrouwen in de vitaliteit van de lokale politiek. Als ik naar Brielle kijk, denk ik dat we zeer boeiende verkiezingen voor de boeg hebben. Wat best eens zou kunnen leiden tot een goede en zelfs hogere opkomst dan 4 jaar geleden. In Brielle is het speelveld flink veranderd door het niet meer meedoen van de SP en de komst van de nieuwe partij Inwonersbelangen Brielle. Vijf partijen strijden op 21 maart om de 17 zetels in de gemeenteraad. Naast Inwonersbelangen zijn dat VVD, CDA, D’66 en PvdA. Samen hebben ze 57 kandidaten op hun lijsten staan. De Brielse kiezers hebben dus een ruime keuze. De kandidaten vormen qua achtergrond en professie een mooie afspiegeling van de Brielse bevolking. Wel hadden er wat mij betreft meer vrouwen en jongeren op de kandidatenlijsten mogen staan.

De vijf partijen zijn op de sociale media al erg actief. Ook zie je ze al wat vaker op straat. Er komt nog een grote verkiezingsmarkt. En er vinden de komende weken drie openbare verkiezingsdebatten plaats waar de lijsttrekkers zich ten overstaan van de kiezers met elkaar zullen gaan meten. Ook in de huis-aan-huisbladen zal ruimschoots aandacht aan de verkiezingen worden besteed. Er komt nog een verkiezingskrant die door de gemeente huis-aan-huis zal worden verspreid. Ik vertrouw erop dat de interesse van de Brielse kiezers door deze publicitaire aandacht flink wordt gewekt. Een hoge opkomst geeft immers blijk van grote betrokkenheid bij wat er in en met Brielle, Vierpolders en Zwartewaal de komende jaren gaat gebeuren. En met die betrokkenheid zit het wel goed in Brielle, toch?

Wat de opkomst of de uitslag ook zullen zijn, op 29 maart zal een nieuwe gemeenteraad worden geïnstalleerd die naar het zich laat aanzien, in belangrijke mate uit nieuwe personen zal gaan bestaan. Tegelijkertijd zullen er naar verwachting ook een aantal vertrouwde gezichten terugkeren die borg staan voor de continuïteit. Continuïteit en vernieuwing zijn twee belangrijke levensaders voor de lokale politiek.

Als burgemeester zal ik mij natuurlijk niet inhoudelijk over de politieke partijen in Brielle uitlaten. Wel wil ik er alles aan doen om de opkomst te bevorderen. Als de partijen daar allemaal aan mee willen doen, doe ik graag het aanbod aan iedere partij de komende weken een uurtje mee te helpen aan hun campagnes. Ze mogen mij dus gratis inhuren zogezegd. Niet om de politieke standpunten te verdedigen, maar wel om de kiezers te bewegen vooral te gaan stemmen. Ik hoor wel of ze mij kunnen en willen inzetten.

De politiek in Brielle is dus wat mij betreft nog lang niet dood, en ook niet in erosie. Om zijn dooie dood niet zou ik zeggen. Op 21 maart zal dat blijken!