Kom op, Briellenaren!

week 9 - 2018

Het zal u niet zijn ontgaan. Op woensdag 21 maart kunt u als stemgerechtigde Briellenaar weer uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop van harte dat u dat gaat doen. Want het immers dé kans voor u om invloed uit te oefenen op wat er in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal de komende jaren gaat gebeuren. Wat voor woningen er gebouwd gaan worden, hoe de veiligheid geborgd wordt, hoe het openbaar vervoer verbeterd kan worden en de kwaliteit van de wegen en het groen. Hoe jongerenoverlast beperkt kan worden en onze ouderen goed verzorgd, maar ook hoe we onze middenstand en verenigingen kunnen ondersteunen. Hoe de binnenstad aantrekkelijker kan worden, maar ook hoe de kernen Zwartewaal en Vierpolders vitaal kunnen blijven. Het gaat dus over zaken die uw woon- en leefklimaat in grote mate bepalen. U kunt op 21 maart de mannen en vrouwen uitkiezen die in de gemeenteraad hiervoor gaan zorgen. De gemeenteraad die het College van Burgemeester en Wethouders de goede dingen kan laten doen en ook controleert of het goed gebeurt. Het is dan wel reuze belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van hun stemrecht gebruik gaan maken.

Vier jaar geleden was het aantal kiezers dat gebruik maakte van hun stemrecht in Brielle niet erg hoog. Nog niet de helft van de kiezers kwam toen stemmen. Brielle zat daarmee behoorlijk onder het landelijk gemiddelde. Ik vind dat best teleurstellend en begrijp het eigenlijk ook niet zo goed. Want ik ken de Briellenaren, Vierpolderaars en Zwartewalers immers als zeer betrokken bij onze stad en dorpen. En ik stel me dus voor dat u invloed wilt uitoefenen op de toekomst van onze gemeente. Want zelfs als u al redelijk tevreden bent over hoe het nu gaat in de gemeente, er zijn altijd zaken die kunnen verbeteren of nieuwe ontwikkelingen die zich gaan voordoen. En dus is het belangrijk om te bepalen aan welke politieke partij of welke volksvertegenwoordiger u de komende jaren uw vertrouwen wilt geven.

Er is nog een extra reden waarom ik hoop dat u op 21 maart massaal gebruik maakt van uw kiesrecht. De komende drie weken wordt de verkiezingstijd in Brielle namelijk dagelijks op radio 1 gevolgd. KRO/NCRV gaan in het programma Spraakmakers iedere dag aandacht besteden aan de verkiezingen in onze gemeente. Deze programmamakers volgen niet alleen Brielle, maar ook de gemeente Westervoort bij Arnhem. Die gemeente lijkt qua bevolkingssamenstelling en kiesgedrag een beetje op Brielle, volgens de redactie. De bedoeling van al deze aandacht is de opkomst bij de verkiezingen te vergroten. Natuurlijk doen we graag mee. Nationale roem is ons deel als we erin slagen om Brielle die dag van onze beste kant te laten zien.

Ruim 100 jaar na de invoering van het algemeen mannenkiesrecht in Nederland (in 1917) en bijna 100 jaar nadat de vrouwen allemaal naar de stembus mochten (vanaf 1919) is het in mijn ogen vanzelfsprekend dat iedereen van dit kiesrecht gebruik maakt. Er is door onze voorouders vele decennia voor gevochten om dit te bereiken. Het betekend gelijke burgerrechten voor iedereen, een verworvenheid waar nog steeds elders op de wereld om gevochten moet worden. Ik wil me dus graag inzetten om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen op 21 maart.

Zelf zal ik mij als burgemeester ook in de verkiezingsstrijd werpen. Natuurlijk niet als aanhanger van een politieke partij, maar wel als promotor om u naar het stembureau te krijgen. Op de zaterdagen 10 en 17 maart zal ik in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal op straat staan en langs de deuren gaan. Ik hoop dat ik u dan tref en u kan overtuigen om op 21 maart uw stem niet verloren te laten gaan. Nog liever hoor ik van u dat u al lang besloten hebt te gaan stemmen.

Kom op, Briellenaren! Kom stemmen op 21 maart!