Kom naar Brielle!

week 28 - 2016

Met enig genoegen zag ik onlangs een bericht in de krant dat steeds meer gezinnen met jonge kinderen wegtrekken uit de grote stad en naar de randgemeenten verhuizen. De behoefte aan een iets minder hectische omgeving, een wat ruimer, maar betaalbaar huis met een tuin en frisse buitenruimte ligt daaraan ten grondslag. “Kansen voor Brielle”, dacht ik meteen. Want we kunnen (bijna) alles bieden wat jonge gezinnen nodig hebben.

De afgelopen 10 jaar leken veel jonge gezinnen voor de stad te kiezen of na de studietijd in de stad te blijven wonen. Vooral tijdens de economische crisis leek dat de beste keuze. Het schaarser wordende werk was immers in de stad te vinden. De voorzieningen op het gebied van flexwerken, ict, kinderopvang en bereikbaarheid waren in de stad beter dan in de gemeenten op het platteland. En voor netwerken leek de stad geschikter dan de kleinere gemeenten in de regio.

Maar al die voordelen van de grote stad ten opzichte van de ommelanden lijken steeds minder opportuun. Dat geldt zeker voor Voorne-Putten en voor Brielle. Nu de economie aantrekt, komen er weer aantrekkelijke en financieel bereikbare woningbouwprojecten en nieuwe voorzieningen bij. De verkoop van nieuwbouwwoningen in Brielle gaat weer crescendo. Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten de wachtlijsten voor de kinder- en peuteropvang flink te verkorten door extra subsidie. En heel Voorne-Putten wordt momenteel voorzien van een glasvezelkabel, waardoor ook de ICT mogelijkheden in Brielle en de regio binnenkort aan de hoogste eisen van bedrijven kunnen voldoen.

Zelfs de bereikbaarheid van de plaatsen op Voorne-Putten – misschien wel het grootste knelpunt als het om de economie gaat – lijkt de komende jaren te gaan verbeteren. Met de verlengde A4Noord en de verbrede A15 is Brielle al dichterbij het kerngebied van de Randstad gekomen. Met de aanleg van de Blankenburgtunnel (in 2022 gereed) zal dat nog beter worden. De gemeenten op Voorne-Putten zijn er met succes in geslaagd om de noodzakelijke verbreding van de N57 weer op de agenda te krijgen.  Ook wordt stevig gelobbyd voor een toekomstige snelbusverbinding naar het intercitystation Schiedam, waarmee ook de bereikbaarheid per OV naar de Randstad aan kracht zal winnen.

Voor jonge, startende ondernemers is Brielle ook een uitstekende keuze. Brielle heeft uitstekende faciliteiten te bieden om het werk dichtbij je huis te organiseren. Een paar weken geleden was het college van B en W te gast bij het bedrijfsverzamelgebouw Geuzenstaete aan de Amer. Niet alleen voor ondernemers die al gevestigd zijn, maar ook voor startende ondernemers en ZZP’ers die klanten of collega’s willen ontmoeten, een prima locatie. In kwaliteit en uitstraling in niets verschillend van de grote flexkantoren die je in Rotterdam of andere grote steden hebt. Maar wel met als meerwaarde de nabijheid van het mooie, levendige centrum van Brielle met zijn terrassen en restaurants en de groene, rustige omgeving.

Kortom: Brielle heeft het! Voor jonge gezinnen en voor jonge ondernemers wordt wonen en werken in Brielle steeds aantrekkelijker. Wie genoeg heeft van de drukte in de grote stad is van harte welkom in onze vestingstad.