Jaarwisseling

week 1 - 2015

Weet u het nog? 2014! Olympische winterspelen waaraan bij het schaatsen alleen maar Nederlandse deelnemers leken deel te nemen, gelet op al die medaillewinnaars. 2014! Het jaar waarin het songfestival gewonnen werd door een vrouw met een baard. En waarin bijna heel Nederland bij het WK voetbal in een Roy Donders juichpak liep. Zwarte Piet leek in 2014 zelfs even alles behalve zwart te mogen zijn. 2014 was een jaar met een prachtige lange zomer, wat altijd goed is voor Brielle.

Maar 2014 was ook het jaar van de vreselijke ramp met MH17, met bijna 200 Nederlandse slachtoffers. Het kwam vooral voor onze zoon zeer dichtbij, omdat een van de slachtoffers een jonge studente was die jarenlang bij hem in de zelfde klas van de basisschool had gezeten. Met haar vader heb ik enkele jaren samen in de gemeenteraad gezeten. Deze gebeurtenis trok diepe sporen in heel het land. De ramp, de slachtoffers en de nationale rouw zullen nog lang in ons geheugen gegrift blijven.
Zoals ieder jaar kende 2014 zijn mooie en minder mooie momenten. Dat zal in 2015 ongetwijfeld niet anders zijn. We kunnen slechts hopen dat de balans naar de mooie momenten zal doorslaan.

Zo’n jaarwisseling geeft mij altijd een bijzonder gevoel, een soort gezonde spanning. Je weet immers nooit wat er in het nieuwe jaar allemaal te wachten staat, zeker niet in je persoonlijke leven. Wel kun je redelijk goed voorspellen wat de belangrijkste thema’s zijn waarmee de gemeente in 2015 zich bezig zal houden.

Natuurlijk krijgen de nieuwe taken op het gebied van zorg en participatie ook in 2015 weer volop de aandacht. Wel zal het dan vooral gaan om de uitvoering en de gemeentelijke dienstverlening. De gemeenten zijn er klaar voor. Dat geldt zeker voor Brielle, waar alle inwoners uitvoerig zijn geïnformeerd over de veranderingen via een mooie Zorgkrant. Ik heb het volste vertrouwen in dat ons gemeentelijke zorgloket en de gecontracteerde zorgaanbieders in staat zijn iedereen die zorg nodig heeft, die ook voor 100 % te leveren. In Brielle kunnen we bovendien bogen op een sterk georganiseerd en betrokken maatschappelijk middenveld, met veel vrijwilligersinzet en informele zorgaanbieders.

Ook de regionale samenwerking tussen de drie gemeenten op Voorne en – in breder verband – met de fusiegemeente Nissewaard zal in het nieuwe jaar veel energie en aandacht krijgen. Er is bij alle gemeenten het besef dat er structurele ambtelijke samenwerking tot stand moet komen om alle nieuwe taken en verantwoordelijkheden die op de afzonderlijke gemeenten afkomen goed op te kunnen pakken. Brielle wil daar samen met Westvoorne en Hellevoetsluis aan gaan werken.

Komend jaar zal ook in het teken staan van discussies over bezuinigen. Voor Brielle is dat een redelijk nieuw fenomeen, want diverse gemeenten stonden al enkele jaren geleden voor de noodzaak om de structurele exploitatielasten naar beneden bij te stellen. Interessant is dat voor de bezuinigingen op de wat middellange termijn – zeg vanaf 2017 – nog geen concrete voorstellen zijn gedaan. Wel zijn er zoekrichtingen aangegeven, maar uitdrukkelijk met de uitnodiging aan inwoners en organisaties van onze gemeente om mee te denken over hoe we die zoekrichtingen kunnen omzetten in concrete ombuigingen.
Gelukkig lijkt de economie  na bijna 6 jaar van kommer en kwel in 2015 weer een beetje aan te trekken. Hoewel de groei nog erg beperkt is en zeker niet iedereen dat onmiddellijk in de portemonnee zal merken, is dat toch aanleiding tot licht optimisme.  Meer werk voor onze werkenden, meer opdrachten voor ZZP’ers en meer klanten voor onze middenstand lijken in het verschiet. Er doen zich daardoor ook nieuwe kansen voor ondernemerschap voor. Aan nieuwe impulsen voor citymarketing en citymanagement zullen we inhoud moeten geven. In 2015 zullen ook weer ruimtelijke plannen voor woningbouwprojecten tot stand komen.

Brielle krijgt veel voor elkaar! Ik zie 2015 daarom met optimisme tegemoet. Ik hoop dat u dat optimisme met mij deelt. Daarom wens ik u graag een gezond, gelukkig en succesvol nieuw jaar!