Historisch en moedig

week 6 - 2020

Toen oud-raadslid Tijmen Zaal vorig jaar zijn kast leegruimde, kwam hij mij een stapel documenten brengen. Ik heb veel weggegooid, maar één document heb ik bewaard. Een besluit uit 2009 van de toen nog vijf gemeenten op Voorne-Putten om hun bestuurlijke toekomst onder de loep te nemen. De omvang van de gemeenten werd te klein geacht om alle gemeentelijke taken nog alleen uit te kunnen voeren. 

Vorige week, bijna elf jaar later, heeft de gemeenteraad van Brielle zich unaniem uitgesproken om een bestuurlijke fusie met Hellevoetsluis en Westvoorne te willen onderzoeken. Een historisch besluit werd het door het Algemeen Dagblad genoemd. En dat is het zeker. Want bijna 700 jaar nadat Brielle stadsrechten kreeg en 40 jaar na de gemeentelijke herindeling met Vierpolders en Zwartewaal, betekent dit dat onze gemeente op weg gaat naar een nieuwe bestuurlijke toekomst. Een toekomst die ligt in de vorming van één gemeente op Voorne, met ca. 73.000 inwoners en 9 verschillende woonkernen. 

Het is ook een moedig besluit en getuigt van zelfvertrouwen. Want nauwelijks een jaar na de teleurstelling van het niet doorgaan van de ambtelijke fusie, heeft Brielle getoond niet in dat verleden te willen blijven hangen. In de verwachting dat ook Hellevoetsluis en Westvoorne binnenkort datzelfde voornemen kenbaar maken, zal met positieve energie en vertrouwen het gezamenlijke wordingsproces van de nieuwe gemeente ter hand worden genomen. 

Ik ben ervan overtuigd dat de sterke identiteit van Brielle behouden zal blijven en positief zal bijdragen aan het profiel van die nieuwe gemeente. En dat geldt ook voor onze mooie voorzieningen, onze verenigingen en ons rijke cultuur-historische erfgoed. Brielle, Vierpolders en Zwartewaal zullen de gezellige en saamhorige woonkernen blijven, die ze nu zijn. Daar zal niets aan veranderen. Voor de nabijheid van het bestuur, de gemeentelijke financiën en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening ontstaan er nieuwe kansen. 

Schaalvergroting is niet vanzelf altijd beter, maar op Voorne een noodzakelijkheid om de groeiende taken en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en meer invloed in de regio te verwerven. Met eenheid en vertrouwen zal de nieuwe bestuurlijke toekomst van Brielle tegemoet worden getreden. Onze gemeenteraad heeft laten zien de belangen van Brielle en haar inwoners en bedrijven voorop te willen zetten en daarbij partij standpunten te willen herijken. Daarbij blijft de steun van onze inwoners nodig. Inwoners die zelf ook de komende jaren een belangrijke rol kunnen vervullen bij de inrichting van die nieuwe gemeente op Voorne. 

Leve Brielle!