Het brille van Brielle

week 14 - 2018

De tweede april bestaat niet in Brielle, zeggen ze. Maar ik was erg blij toen het 2 april was. Ook al moest ik ’s morgens in de regen als eerste de grote ramen van mijn doorzonwoning lappen om de teksten van de kalknacht te verwijderen. Ik kon op 2 april namelijk opgelucht vaststellen dat we wederom een prachtig evenement hadden beleefd in Brielle, zonder ongelukken en - op enkele gevallen na - zonder vervelende incidenten. Het was misschien niet zo druk als we van te voren hadden verwacht. Het koude weer en de vele alternatieve paasactiviteiten die er overal waren zullen daar de oorzaak van zijn. Toch zijn er gedurende de dag naar schatting zeker 15-20.000 mensen geweest. En daaronder heel veel mensen die voor het eerst in Brielle waren en hun ogen hebben uitgekeken. Kortom, een zeer geslaagde 1 April viering. We mogen trots zijn dat we dat weer voor elkaar hebben gekregen.

Dat het zo’n mooi evenement kan worden is natuurlijk te danken aan de inzet van heel veel mensen. De 1 April vereniging voorop, want zij zijn met hun vrijwilligers het hele jaar in de weer om alles voor te bereiden en de nodige vergunningen te regelen. Dat laatste valt zeker niet makkelijk, want bijna ieder jaar zijn er weer veranderingen in wet- en regelgeving. Of zijn er weer andere contactpersonen bij de adviserende diensten van politie en brandweer. Het vergt bijna een professioneel evenementenbureau om het rond te krijgen. Gelukkig is de samenwerking tussen alle partijen goed en is er ook altijd de gezamenlijke wil om problemen op te lossen. Ieder jaar valt er weer wat te leren van de evaluatie die steevast binnen 14 dagen met alle betrokken organisaties plaatsvindt.

Veel dank gaat uit naar de politie, de brandweer, de veiligheidsdiensten, de EHBO’ers en Rode Kruis mensen, de verkeersbegeleiders, de horecaondernemers en hun portiers, de mensen van het crowd management bureau, de BOA’s en hun stagiaires, de medewerkers van de buitendienst van de gemeente, die voor alle tijdelijke verkeersborden zorgen, voor extra parkeervoorzieningen zorgen en de dranghekken op de juiste plekken weten te krijgen. De gemeentelijke vergunningverleners wil ik ook graag in mijn dank betrekken, want ook zij leveren ieder jaar een topprestatie. Het is maar goed dat de meeste mensen niet beseffen hoeveel inspanningen er gedaan moeten worden – van te voren en tijdens het evenement – om alles in goede banen te leiden. Met de kermis er ook nog eens bij, heeft menig publieke medewerker de handen vol met 1 April.

Maar het meeste lof gaat uit naar de vele Briellenaren die aan het evenement weer zoveel kleur gaven. Allereerst de deelnemers aan het openlucht spel die het ons zo vertrouwde verhaal van de inname van Den Briel ieder jaar op verschillende speellocaties naspelen. Ze doen dat met een enorme inzet, alsof ieder jaar de uitkomst van het spel  weer beïnvloed kan worden. Dat zal echter nooit gebeuren. Ook is het mooi om te zien dat er ieder jaar weer nieuwe elementen aan het spel worden toegevoegd, zoals meer muziek en gezang. De Boys van Treslong en de Lumeyden voegen ook weer veel frisse elementen aan het spel toe. En ze kunnen ook een feestje bouwen na afloop, zoals ze in Dansschool De Werker lieten zien.

Ook de vele Briellenaren die een straatgroep hadden gevormd of een gezellig tafereel voor hun huis hadden opgebouwd, droegen weer heel veel bij aan de unieke atmosfeer in Brielle op 1 April. Overal was gezelligheid te vinden en werd er samen gevierd. Met familie en vrienden die zich op zo’n dag toch altijd afvragen waarom zij zelf niet in Brielle wonen. De saamhorigheid in Brielle kent op 1 April geen grenzen. De 16e eeuwse kledij, soms met wel erg veel fantasie samengesteld, schept een band. Leeftijden doen er niet meer toe, verschillen in rang al helemaal niet. Rijk of arm, jong of oud, alles en iedereen vierde met elkaar weer een prachtige dag.

Dat is – op 1 April – het brille van Brielle!